Европейският орган по труда започва работа

С церемония по откриването и първо заседание на своя управителен съвет, започва дейността си Европейският орган по труда. Това е две години, след като идеята за такъв орган беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза за 2017 г. пред Европейския парламент, съобщиха от ЕК.

Председателят Юнкер ще участва в церемонията по откриването в Брюксел, заедно с министър-председателя на Словакия, Петер Пелегрини, тъй като държавите членки избраха Братислава като седалище на органа по труда. Заместник-председателите на Комисията Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, комисар Мариан Тейсен и други гости също ще присъстват.

"Европейският орган по труда е крайъгълен камък на нашата работа за справедливи, ефективни и приложими трудови правила на ЕС. Не е изненадващо, че той бе създаден в рекордно кратък срок, като се има предвид голямата необходимост от него. Органът ще предоставя на работниците и работодателите по-добра информация относно техните права и задължения, както и ще подкрепя националните органи по труда в техните трансгранични дейности. Това ще подпомогне пряко милионите европейци, които живеят или работят в друга държава членка, както и милионите предприятия, които извършват трансгранична дейност в ЕС", каза Юнкер.

Управителният съвет на органа по труда се състои от представители на държавите членки, Комисията, социалните партньори на равнището на ЕС, Европейския парламент, както и наблюдатели от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и други агенции на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси. На 17 октомври те ще се срещнат за първи път и ще приемат необходимите решения, за да може органът по труда да заработи, както и ще споделят своите мнения относно началната работна програма.

Европейският орган по труда има следните цели:

- да улеснява достъпа до информация за правата и задълженията във връзка с трудовата мобилност, както и до услуги от значение за тях;

- да улеснява сътрудничеството между държавите членки при прилагането на правото на Съюза, попадащо в обхвата на неговата компетентност, включително да улеснява съгласувани и съвместни инспекции, в това число и чрез противодействие на недекларирания труд;

да действа като медиатор и да улеснява намирането на решения в случаи на трансгранични спорове.

Около 17,5 милиона европейски граждани понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС, което е двойно повече, отколкото преди десет години. В същото време милиони предприятия извършват трансгранична дейност.

Коментари

Задължително поле