ЕК: Липсва прозрачност при даването на гражданство срещу инвестиции в България

Снимка: Архив

Европейската комисия представи очаквания доклад, първи по рода си, относно схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, прилагани от някои държави-членки на ЕС. В доклада, който визира България, Малта и Кипър, се очертават съществуващите практики и се посочват някои рискове за ЕС, свързани с тези схеми, и по-специално по отношение на сигурността, изпирането на пари, данъчните измами и корупцията, посочват от представителството на ЕК у нас. Констатира се, че липсата на прозрачност в начина, по който функционират схемите, както и липсата на сътрудничество между държавите-членки, допълнително засилват тези рискове.

"В три държави—членки на ЕС (България, Кипър и Малта) понастоящем се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три държави няма нито задължение за физическо пребиваване на лицето, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство", посочват от Еврокомисията.

Тези схеми представляват общ интерес за ЕС, тъй като всяко лице, което придобие гражданство на държава-членка, придобива едновременно с това гражданство на Съюза. Решението на една държава членка да предостави гражданство в замяна на инвестиции дава автоматично права по отношение на другите държави членки, и по-специално правата на свободно движение и достъп до вътрешния пазар на ЕС, за да се упражнява икономическа дейност, както и правото да гласуваш и да бъдеш избиран в европейски и местни избори. На практика тези схеми често се рекламират като способ за придобиване на гражданство на Съюза заедно с всички права и привилегии, произтичащи от него.

В частта на България се посочва, че работещата у нас схема включва изискване за инвестиции в размер на 1 милион евро за ускорено придобиване на гражданство. Освен това, е предвидено изискване за една година уседналост при кандидатстването за гражданство, вместо пет години, каквото е нормалното изискване.

Kандидатите трябва минат на интервю, но са освободени от изискването да владеят български език или да имат познания за обществения живот в страната ни. Изискват се обаче документи, удостоверяващи чисто съдебно минало, както и декларация за произход на средствата във връзка със законодателството срещу прането на пари.

В доклада се посочва, че, за разлика от Малта и Кипър, в България няма регулатор, който да наблюдава и отчита пред обществото работата по схемата "гражданство срещу инвестиции". Липсва и етичен кодекс при оценката на кандидатите.

Еврокомисията ще наблюдава стъпките, предприети от властите за преодоляване на проблемите. Тя ще създаде група от експерти от държавите-членки за подобряване на прозрачността, управлението и сигурността на схемите.

Коментари

Задължително поле