ЕК предлага да се удвои финансирането за програмата "Еразъм"

Снимка: Архив

За следващия бюджет на ЕС за 2021-2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата "Еразъм" до 30 милиарда евро, съобщи пресслужбата на ЕК.

Програмата дава възможност на милиони млади европейци да учат в чужбина, като разширява техния опит и повишава информираността им за Европа. Предвижда се 25,9 милиарда евро да бъдат осигурени за образование и обучение, 3,1 милиарда евро - за младите хора и 550 милиона евро - за спорта.

Комисията цели да се увеличи броят на получателите на средства. Удвояването на бюджета на програмата ще даде възможност да се подкрепят до 12 милиона души - три пъти повече, отколкото през настоящия период на финансиране. Сред получателите са ученици, студенти, стажанти, учители, специалисти, работещи с младежи, треньори, както и обучаващи се в сферата на професионалното образование и обучение и служители, заети в обучението за възрастни хора.

Програмата ще обхване хора от всички обществени слоеве. Новата програма ще помогне на хората в неравностойно положение да участват.

Изграждане на по-силни връзки с останалата част на света. Мобилността и сътрудничеството с външни на ЕС държави също ще бъдат насърчени чрез съчетаването на физическа и виртуална мобилност.

Насърчаване на насочени към бъдещето области на обучение. Подобрената програма ще отдели повече внимание на области на обучение, като възобновяемата енергия, изменението на природата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна.

Укрепване на европейската идентичност чрез пътувания. Новата инициатива DiscoverEU ще даде възможност на младите хора да открият културното наследство и многообразие в Европа.

Коментари

Задължително поле