ЕЦБ вдигна лихвите с още 0,5%

Следващото повишение ще бъде през март, инфлацията още е висока

Управителният съвет на Европейската централна банка реши да повиши основните лихвени проценти на ЕЦБ с 0,50%. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 3%, 3,25% и 2,50%, считано от 8 февруари 2023 г.
Управителният съвет ще запази курса на значително увеличение на лихвените проценти с равномерен темп и на поддържането им на равнища, които са достатъчно рестриктивни, за да осигурят връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%, заяви Управителят на ЕЦБ Кристин Лагард. Управителният съвет възнамерява да повиши лихвените проценти с още 0,5% на следващото си заседание по паричната политика през март, а след това ще подложи на оценка по-нататъшния курс на паричната политика. С течение на времето поддържането на лихвите на рестриктивно ниво ще понижи инфлацията, отслабвайки търсенето, и ще предпази от риска от трайно възходящо изместване на инфлационните очаквания, гласи официалното съобщение на ЕЦБ. Бъдещите решения на Управителния съвет за основните лихвени проценти ще зависят от данните за инфлацията и ще се определят заседание по заседание.

Управителният съвет взе решение и относно параметрите за намаляване на наличностите на Евросистемата от ценни книжа по програмата за закупуване на активи (APP). Както бе оповестено през декември, портфейлът по APP ще намалява средно с 15 млрд. евро месечно от началото на март до края на юни 2023 г., а темпът впоследствие ще бъде определен с течение на времето. Частичното реинвестиране ще се извършва в общи линии в съответствие със сегашната практика. По-специално, оставащите суми за реинвестиране ще бъдат разпределяни пропорционално на дела на погашенията по всяка включена в APP програма, а по програмата за закупуване на активи на публичния сектор (PSPP) – според дела на погашенията на всяка държава при националните и наднационалните емитенти. Що се отнася до покупките на корпоративни облигации от страна на Евросистемата, оставащите реинвестиции ще клонят в по-голяма степен към емитенти с по-добри резултати по отношение на климата.

Решението на ЕЦБ е взето, тъй като годишната инфлация в еврозоната към края на януари е 8,5%, показват предварителните данни. Инфлацията при хранителните стоки е в размер на 14,1%. Това е значително повече от целевата инфлация в размер на 2%, към която се стреми ЕЦБ.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси