Залесяват 650 дка гори в Североизтока

Инвестират 3,2 млн. в опазване и възобновяване на терени

Над 650 декара ще бъдат залесени през тази година в горските и ловни стопанства на Североизточното държавно предприятие /СИДП/. Залесяването ще се извърши с 300 000 дребноразмерни фиданки и 9 000 броя тополи. Фиданките са произведени в горските разсадници на предприятието.

Близо 3,2 млн. лв. без ДДС е заложило ръководството на СИДП в годишния си план за различни дейности в горите. Над 1 млн.лв. от тях ще бъдат отделени за залесяване и отглеждане на новосъздадените гори.

223 000 лв. са предвидени за защита на горските територии от пожари, като със средствата ще бъдат направени минерализовани ивици, прегради срещу огъня и пожаронаблюдателни кули. Едновременно с това в стопанствата ще продължи почистването на площи, на които на по-късен етап също ще се извърши залесяване, съобщават от СИДП.

Около 500 000 лв. без ДДС ще бъдат отделени и за естественото възобновяване на горите, като дейностите по подпомагане на възобновяването ще обхванат млади гори на площ от 30 000 дка.

Коментари

Задължително поле