Заплатите нараснаха с 12% за година

Средната заплата за юни е 1253 лв.

Основното възнаграждение на депутатите става 3756 лв.

Вдигнаха парите за програмистите с 19%

Най-малко взимат в хотели и ресторанти

Заплатите в страната нараснаха с 12% за година. През юни средното възнаграждение е 1253 лв., обявиха от НСИ. Най-голям ръст от близо 19% има на заплатите в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където попадат и програмистите. Средната заплата в сектора през юни е 3274 лв. Като се има предвид, че и в този бранш новите кадри взимат доста по-малки суми от колегите си, за да се получи средна заплата за бранша от над 3200 лв. се оказва, че опитните програмисти взимат по 4-5 хил. лв.

На второ място по заплати са заетите в сферата на финансите и застраховането, като средното възнаграждение в бранша е 2096 лв. Увеличението на заплатите на финансистите е с 11,5% за година. Третото място е за заетите в сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, които взимат средно по 2072 лв. Увеличението на възнагражденията в бранша е с близо 10%, или със 192 лв. за година. Най-ниски са доходите на работещите в хотели и ресторанти.

Основната депутатска заплата нараства с 48 лв. и става 3756 лв., тъй като народните представители взимат по три средни заплати за обществения сектор. Ако участват в комисии депутатите ще взимат по 4131 лв., а председателите на комисии ще взимат по 5070 лв., като тук не влизат добавките за стаж. Заплатата на министрите става 4882 лв., а на президента - 7512 лв.

Коментари

Задължително поле