Започва избор на нов шеф на БНТ

След като СГС потвърди окончателно присъдата на генералния директор на БНТ Константин Каменаров , той няма законово право да заема поста в обществената телевизия. Според чл. 59, ал. 2, т. 2 от Закона за радиото и телевизията "не могат да бъдат членове на управителен съвет на БНР, съответно на БНТ, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер".

Генералните директори на БНТ и БНР се избират и освобождават от Съвета за електронни медии. След съдебното решение СЕМ трябва да вземе решение за освобождаване на Каменаров и да избере изпълняващ длъжността до провеждане на нов конкурс.

И. д. генералният директор също трябва да отговаря на изискванията за титуляр, които по закон са приравнени с тези за член на Съвета за електронни медии: "лица с българско гражданство, висше образование и опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика, и имат обществен авторитет и професионално признание", както и с не по-малко от петгодишен трудов стаж в телевизия.

Коментари

Задължително поле