Затягат контрола на ВиК-операторите

За пръв път е направена оценка на ВиК активите от публична държавна и публична общинска собственост, с която ще се повиши контрола върху сектора.

Обследването е направено за 4 месеца

Инфраструктурата за водата оценена на близо 11 млрд. лева, подземната е 90 хиляди километра

За пръв път е направена оценка на ВиК активите от публична държавна и публична общинска собственост, съобщиха от ведомството на регионалния министър Петя Аврамова. Целта на тази оценка е да подпомогне по-ефективното финансово управление, отчетност и контрол върху съществуващите ВиК системи и съоръжения от страна на собствениците на публичните активи и ВиК операторите. От данните на регионалното министерство става ясно, че близо 11 милиарда лева е стойността на ВиК инфраструктурата в България.

Активите, за които е събирана информация, са водоизточниците - каптажи, речни водохващания, пречиствателни станции, водопроводна мрежа, включително съоръженията по нея, помпени и хлораторни станции и други специфични съоръжения, канализационна мрежа, които включват главни и второстепенни канализационни колектори в населено място и извън него, дъждопреливници, канализационни помпени станции, електрически съоръжения, измервателна апаратура и оборудване, както и сгради, които се използват от ВиК дружествата.

Подземната инфраструктура е над 90 хиляди километра и активите й са оценени въз основа на наличната документация за тях, без допълнително обследване със специализирано оборудване.

В рамките на 4 месеца инженерни екипи са обходили територията на страната, за да направят обследване на място на по-съществените активи, които се използват от съответния ВиК оператор в общо 39 територии.

 

Иван Костов с мнение по въпроса

Премиерът да не слуша министрите

Мнение по въпроса за състоянието на водоизточниците в България изказа и бившият премиер Иван Костов. В предаването на БНТ “Денят започва с Георги Любенов” настоящият председател на “Центъра за анализи и управление на рискове” посъветва Борисов, да се води по “прекрасните документи” за управление на водите, писани от неговото правителство преди близо 20 години. “Той не трябва да вярва на министрите си, а да действа сам”, каза още Костов.

 

Никола Нитов, управителя на “ВиК” ЕООД - София:

Трябва решение за зависимите общини

В цялата Софийска област общините се водоснабдяват от речни водохващания, сондажни кладенци и др. с изключение на Ботевград, който се водоснабдява от язовир Бебреш. Написах писмо до “Напоителни системи”, с което настояваме да бъде спряно подаването на вода за промишлени и други цели извън питейно-битовите нужди за населението, независимо, че в момента има достатъчно количество вода. Регионалното министерство и екоминистерството трябва да вземат спешно комплексно отношение за всички общини, които са зависими от подобни водоизточници, в това число и община Ботевград.

 

Ревизия

Прокурори ще проверяват аварийния режим в Перник

Ще бъде изискана информация от електроразпределителното дружество за електрическа енергия, ползвана от Помпена станция “Крапец”, за да се установи по безспорен начин какво количество вода е отклонявано към град Радомир и не е постъпвало в язовир “Студена”. Това стана ясно от извършена извънредна проверка на язовир “Студена” от представители на МОСВ, експерти от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” и Община Перник. От екоминистерството ще изпратят и писмо до прокуратурата за установяване дали помпена станция “Крапец” е работила в извън авариен режим. Спешната ревизия бе по заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов и установи нарушения. При извършения оглед на водоизточник “Врелото”- един от водоизточниците, захранващи язовир “Студена”, е установено, че водата постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир “Студена”. От шахтата посредством тръба водата отива в помпена станция “Крапец” и водоснабдява град Радомир. Тази схема на подаване на вода към град Радомир е позволена единствено в условията на аварийна ситуация. Това условие е било поставяно винаги от МОСВ към ВиК-Перник във всички графици от 2003 г. досега. Ще бъде изпратено и писмо до прокуратурата за установяване дали помпена станция “Крапец” е работила в извън авариен режим.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България