Затягат правилата за дисциплинарно уволнение с промени в Кодекса на труда 

При повторно нарушение за работник без договор глобата става от 15 000 до 20 000 лв.

Нужни са поне три нарушения на трудовата дисциплина за една година

За стаж ще се счита работа в НАТО и ООН

Нови изисквания, при които работодателят може да ни уволни дисциплинарно, въвежда промяна в Кодекса на труда, внесен в Народното събрание. В допълнителните разпоредби се уточнява какво означава понятието “системни нарушения на трудовата дисциплина”, което масово се ползва от работодателите като причина за дисциплинарно уволнение.

За системни вече ще се считат “три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането му не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани - дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред”.

Други причини, за които може да ни уволнят дисциплинарно са три закъснения или напускания на работа в месеца за повече от 1 час; неявяване на работа в два последователни дни; злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения и ощетяване на гражданите от служители в търговията и услугите чрез измама.

Друга промяна в Кодекса на труда предвижда платен отпуска да се ползва след 4, а не както досега след 8 месеца стаж. Това ще важи и за държавните чиновници, заради което ще се направи и промяна в Закона за държавния служител.

За трудов стаж ще се признава и времето, през което служителят е работил в международна организация, в която България членува - като ООН, НАТО, МВФ и други. За стаж ще се признава и времето, в което на трудоустроения работник или на бременната служителка не е предоставена подходяща работа от работодателя, съобразно предписанието на здравните органи.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика