Зелена светлина за детската болница

Лечебното заведение вероятно ще е в двора на Александровска болница, където има недостроен обект от 80-те години.

КЗК отхвърли жалбата, която стопира конкурса за доизграждане но новото лечебно заведение

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата, която стопира конкурса за доизграждане на нова детска болница. Лечебното заведение, чийто строеж е започнал преди близо 40 години трябва да събере под един покрив различни специализирани клиники и след болнично лечение. Към сградата в двора на Александровска болница дори е предвиден хотел за родителите, които придружават децата си по време на хоспитализацията им.

Търгът обаче бе временно спрян заради жалба на Камарата на архитектите, които възразиха срещу поръчката на инженеринг, при която избраната фирма ще трябва едновременно да допроектира и дострои сградата. Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение и не уважи жалбата.

КЗК оставя без уважение и искането на Камара на архитектите в България за възлагане на направените разноски в производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок.

Ако и окончателното решение бъде жалбата да бъде отхвърлена, предстои обществената поръчка на Министерство на здравеопазването да бъде доведена до край и да бъде избрана компания, която да извърши допроектирането, преустройството и довършването на строежа, започнал преди десетилетия.

Коментари

Задължително поле