"Зелените" използват истинските любители на природата за частните си финансови и партийни интереси

Снимката е от 25 май тази година. Едва в края на 3-километровия плаж е комплекса "Алепу вилидж.

С помощта на кръга Капитал, БТВ и БНР, които са основните пропагандатори на зелените от коалиция „За да остане природа в България“, от почти 3 седмици се рекламира протест, който ще се проведе на 25-ти юни 2020 г. Събитието е част от кампания, която цели дестабилизиране на страната. Чрез митинги в условията на пандемия и ограничителни мерки, се провокира напрежение, свързано със съдебните проблеми на ментора на коалицията „Демократична България“ Иво Прокопиев, която всъщност организира протеста утре. Това пишат в позиция до медиите Национална асоциация „Българско Черноморие“, Национално сдружение за защита собствениците на имоти и Сдружение на собствениците на земи от с. Емона, м. „Иракли“ и с. Баня, обл. Бургас.

Ето какво още се казва в писмото:

Поводът (за протеста - б.а.) са изфабрикувани мними проблеми, свързани с управлението на зоните в Натура 2000, които са една трета от територията на страната, както и промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Чрез корекциите в ЗБР намалява възможността на „екологичните“ неправителствени организации да влияят и получават финансиране за управление на защитените зони в България. Само за последния програмен период тези организации са усвоили над 740 млн. лева.

Парламентът скоро прие на първо четене промените в ЗБР. Чрез тях за първи път се създават органи за управление на Натура 2000. Създават се правила, които едновременно ще защитят интересите на законните собственици на земи в 34.8% от територията на страната, и същевременно ще се осигури опазването на растителните и животински видове като кауза на цялата нация.

Нагледен пример на манипулации на факти е казусът „Алепу“. През 2014 г. е изготвена задължителната екологична оценка на Общия устройствен план на община Созопол. Тя не е обжалвана от организациите, които инициират протеста утре, и е влязла в сила. Същевременно срещу Общия устройствен план е подадена жалба от жител на Созопол, която е отхвърлена на две инстанции и през 2016 г., той е влязъл в сила. В него е описано, че зоната между плаж „Дюни-Алепу“ и стария път за Приморско е урбанизирана територия и не се засяга защитената местност „Блатото Алепу“, тоест няма нарушение в екологичното законодателство. Имотите са частни и са определени за строителство.

Обективните факти оборват другите твърдения на така наречените „природозащитници“ - че се изсичат вековни гори и се съсипват реките. Горските площи в България по данни на ЕВРОСТАТ само за последните 3 години са се увеличили с 10%. Дървесният запас на страната е над 800 млн. куб. м дървен материал, като само годишният прираст за 2019 г. е 15 млн. кубика. От тях редовна и бракониерска сеч (защото има и такава) е около 6 млн. куб. м. С близо 10 млн. куб. м. се увеличава дървесната маса в страната годишно.

Подобна е и ситуацията с българските реки - с изключение на малки инциденти, широко огласявани от „еколозите“, качеството на водите в реките е много добро. Увеличава се и популацията на сладководна риба. В определени реки вече е налична изчезналата преди години балканска пъстърва. Рязко се е увеличило и биологичното разнообразие. Дори в страната им свръх популация на мечки, вълци, лисици, елени, сърни и делфини. Даже дивите прасета така са се разпространили, че нанасят сериозни щети на селското стопанство. Подобни вреди прави на зърнените култури и червеногушата гъска, само за чието опазване „зелени“ организации получават 50 млн. лв. от Брюксел в рамките на 7 години.

Приетият на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие се саботира и шиканира от зелените вече 4 години. Те не желаят промяната, защото по сега действащия закон функционира Съвет за биологичното разнообразие. В този орган активистите на коалицията „За да остане природа в България“ имат значително присъствие. Там се определят и разпределят парите и траншовете, които се отпускат за опазване околната среда. Затова „еколозите“ не желаят да има промени в ЗБР и правят всичко възможно да го блокират.

Голяма част техните симпатизанти не познават в детайли тази проблематика. Те много лесно и наивно се подвеждат и биват използвани за постигането на финансовите и политически интереси на групата около кръга „Капитал“ и коалиционните партньори в „Демократична България“. По същия начин много често се подвеждат и медиите и обикновените хора, че видите ли в България има огромни проблеми с опазването на околната среда, а всъщност цялата пропаганда е основана на базата на полуистини и манипулации.

Коментари

Задължително поле