Иван Гешев: Длъжни сме да дадем справедливост на българските граждани (обзор)

Иван Гешев, кандидат за нов главен прокурор. Снимка: Цветан Томчев

ВСС публикува концепцията на номинирания за главен прокурор

Цената за крими­налния преход не бива да се плаща само от обикновените хора

Успешният модел на спецпрокуратурата може и трябва да се приложи към останалите структури в ПРБ

„Вярвам, че работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да им дадем „продукта”, който те очакват от нас. Този „продукт” се нарича справедливост.” Това е записал кандидатът за главен прокурор Иван Гешев в концепцията си за стратегическо управление на прокуратурата, която беше публикувана в сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Концепцията се състои от 31 страници и разделена на 5 основни теми. Първата от тях е личната мотивация на Гешев за заемането на длъжността. В нея той посочва, че смята като цяло съдебната власт и в частност - Прокуратурата на Република България (ПРБ), като длъжник на българското и че може да се направи още много, за да се компенсира липсата на достатъчно справедливост. Там той посочва и че не бива обикновеният българин да плаща цената на т.нар. „криминален преход” в годините след промените в България.

Втората част съдържа подробен анализ и оценка за моментното състоянието и дейността на прокуратурата в периода 2012 -2018 г. Тогава се създава и започва работа и Специализираната прокуратура, която Гешев оглавяваше до миналото лято, когато бе назначен за заместник-главен прокурор по разследването и корупцията във високите етажи на властта. Неговото разбиране е, че успешният модел на спецпрокуратурата може и трябва да бъде пренесен и в останалите структури на ПРБ.

Гешев разглежда достиженията в дейността на прокуратурата в третата част на концепцията си, като основно се спира на изпълнението на препоръките в докладите на Европейската комисия по отношение на държавното обвинение. Цитиран е последният доклад от ноември м.г., според който ЕК изброява изпълнените препоръки и изразява увереност, че „България е в състояние да изпълни всички останали препоръки”.

В четвъртата част са отбелязани проблемите в работата на прокуратурата - от нормативен характер, например - по отношение на разследването на корупционни престъпления и организирана престъпност, преодоляваме на формализма в наказателното производство и др. Засегнати са и въпросите за кадровата и материално-техническа обезпеченост на разследващите полицаи от МВР, на инспекторите от Агенция „Митници”, на служителите с разследващи функции от системата на затворите, на Държавната агенция „Технически операции” и на ДАНС.

„Цели за развитие и мерки за постигането им”, е наречена петата част от концепцията на Гешев. В нея той излага разбиранията си за междуинституционално и междуведомствено сътрудничество, включително в рамките на Европейската прокуратура.

В заключение Гешев пише, че ако получи доверието на 17 от членовете на ВСС, приоритет в работата му ще бъде предприемането на мерки за окончателното изпълнение на препоръките в докладите на ЕК, завършването на процеса на съдебна реформа и утвърждаване на необратимостта и съществен напредък в борбата с организираната престъпност, тероризма, корупцията и битовата престъпност. „Само така би се повишило доверието на гражданите в съдебната власт”, убеден е Гешев.

 

Основни принципи:

Отговорност, прозрачност и институционална предвидимост

  • отговорност, прозрачност и институционална предвидимост чрез своевременно информиране на гражданите за дейността на прокуратурата и разследващите органи, при спазване на законността и зачитане на техните интереси;
  • гарантиране на независимостта и безпристрастността на магистратите и съдебните служители, чрез подобряване условията на труд, обективна и справедлива оценка на качествата им и съответстващи на нея възнаграждение, стимули и форми за повишаване на мотивацията;
  • провеждане на проактивно междуинституционално и международно взаимодействие и информационен обмен;
  • активна подкрепа, на експертно ниво, на законодателния процес;
  • широк диалог с представителите на научната общност и гражданското общество.

 

Редове от концепцията:

Законът е само инструмент

„Липсата на справедливост няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона. Защото законът е само инструмент в ръцете на конкретния магистрат за постигане на справедливост”.

„Смятам, че успешният модел на функциониране на специализираните прокуратури, взаимодействието им с останалите части на правоохранителната система и възприетите от тях добри европейски практики може и трябва да се приложи и адаптира и в останалите структури на ПРБ”.

„Цената за т.нар. „криминален преход” не може и не трябва да бъде плащана само и единствено от обикновените български граждани и данъкоплатци”.

„Грешният извод, за безконтролност на прокурора, който е dominus litis - „господар на досъдебното производство”, следва да бъде разсеян чрез публично оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден в процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза на наказателното производство”.

Коментари

Задължително поле