Издадоха разрешителни за 7414 нови домове

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 1696 жилищни сгради с 7414 жилища в тях.

Насочват се към по-малки градове

Плановете за Ямбол с 975% увеличение

Разрешителни за строеж на 7414 нови жилища са издадени в страната през третото тримесечие на миналата година, показват данни на Националния статистически институт. Издадени са разрешителни общо за 1696 жилищни сгради със 7414 жилища в тях и 964 хил. кв. м разгърната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 47,2 хил. кв. м РЗП и на 1121 други сгради с 505 хил. кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 24,5%, жилищата в тях - с 25,1%, а общата им застроена площ - със 17,1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 9,7%, но тяхната РЗП нараства със 157,6%. При издадените разрешителните за строеж на други сгради има увеличение както на броя им с 19,9%, така и при разгънатата им застроена площ - с 18,1%.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 4%, като нарастват разрешителните за къщи. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 21,7%.

Само за София са издадени разрешителни за вдигане на 2141 жилища в 301 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в столицата се увеличават с 43,3%, на жилищата в тях с 16%, а общата им застроена площ - с 21,6%.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища, което показва, че предприемачите се насочват и към по-малките градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има в издадените разрешителни в област Ямбол - с 975%, където са дадени документи за 86 жилища. В област Шумен са издадени разрешителни за 152 нови жилища, което е увеличение с 310% на годишна база. Голямо увеличение на разрешителните има и в Силистра (+300%), Търговище (+160%) и Бургас (+107,6%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите
София (столица) - 301, Пловдив - 257, София-област - 138, Варна - 128, и Благоевград - 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2141, Пловдив - 1613, Варна - 1003, Бургас - 706, и Стара Загора - 289.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти