Икономиката с ръст от над 4% през летните месеци

Брутният вътрешен продукт (БВП) на българската икономика е спаднал с 5.2% през третото тримесечие (юли-септември) на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година, показват данни на НСИ. Спрямо второто тримесечие на настоящата година обаче, когато беше въведено извънредното положение заради коронавируса и редица ограничителни мерки, БВП е нараснал с 4.3%.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 31,21 млрд лева. Реализираната добавена стойност е 27,02 млрд. лeвa

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77.6%).

 

За сравнение, средно за ЕС през третото тримесечие на 2020 г. БВП нараства с 11.6% в спрямо второто, по данни на Евростат. Най-висок растеж отчитат Франция - 18.2%, Испания - 16.7%, Италия - 16.1%, и Португалия - 13.3%. Най-нисък икономически растеж според сезонно изгладените данни се наблюдава във Финландия - 2.6%, и Литва - 3.7%.

Коментари

Задължително поле