Икономичeската комисия в НС подкрепи президентското вето върху закона за приватизацията

Снимка: Архив

 

Икономичската комисия в парламента подкрепи ветото на президента Румен Радев върху закона за приватизацията, като отхвърли спорните параграфи 3 и 4 от преходните и заключителни разпоредби. Решението беше прието единодушно с 18 гласа „за“.

Комисията гласува текстовете повторно след като за ново обсъждане на 24 юли.

В първоначалния им вариант параграф 3 предвиждаше специфични задължения, пряко свързани с осъществявания от приватизираното дружество предмет на дейност, да не могат да бъдат вменени на купувача за период по-голям от 5 години. А в параграф 4 - новата уредба да се прилага и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите 5 години следприватизационни задължения.

Според президента обаче така приетите текстове ще доведат до преразглеждане на вече сключени приватизационни договори в ущърб на държавата и обществото. В мотивите си Румен Радев обяви, че с параграф 3 се ограничава срокът на специфични задължения на купувачите по приватизационни договори в рамките на 5 години.

Той посочи, че конкретният времеви обхват на задълженията по всеки приватизационен договор трябва да се определя според обекта на приватизацията и осъществяваната дейност, а не да се подчинява на формални законови ограничения, които създават преимущество на купувачите за сметка на обществения интерес. Държавният глава апелира, че през параграф 4 разсрочването на поетите задължения, ще важи и за вече сключени приватизационни договори, както и за купувачи, които не са изпълнили своите задължения, но са платили неустойките за тях.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България