Инж. Ценко Ценов, Агенция по горите: Ще залесим 15 хил. дка тази година

За тази година е предвидено залесяване на 15 хил. дка в държавните горски територии. 5300 дка ще бъдат залесени в тези места, където освобождаваме от короядите. Това заяви инж. Ценко Ценов – директор на Дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в Агенцията по горите, по БНР.

През последните години площите на горите са нараснали с около половин милион хектара, отчете той и добави, че към края на 2017 г. те са около 4,245 млн. хектара.

"Ползването на дървесина е дейност, която носи доходи и се търси. Търсенето на дървесина на пазара предполага и това да се търси и незаконна дървесина, защото има пазар за това".

През 2017 г. имаме 513 пожара и 46 хил. дка са площите, които бяха засегнати, посочи инж. Ценов. По думите му в една част от тях е необходимо цялостно реконструиране и почистване и залесяване, което ще започне още сега в Седмицата на гората.

„Очакванията на обществото се изменят непрекъснато и това налага управление, което да бъде съответстващо на тези очаквания. Ние трябва да имаме възможност да стопанисваме адаптивно горите, да бъдем в съответствие с нуждите и целите, които се поставят пред нас“, коментира още инж. Ценов.

По думите му, планирането на всички дейности в горите, както и системата за усвояване на ресурсите, са напълно отворени за хората: „Те могат да виждат всички процеси, които се случват“.

Ценов посочи, че се въвежда и допълнително ниво на планиране – областни планове за развитие:

„Пред тези планове стоят 3 основни задачи. Първо – да направят зониране на горите, съобразно техните функции. Второ – да определят режими при стопанисването на тези зони. На трето място – да се опитаме да включим в процеса на определяне на тези зони и режими цялото общество“.

„По-добре е интересите да се сблъскат в процеса на планиране, отколкото когато вече имаме изготвени планове, направени инвестиции и тогава губим всички – и държавата, и хората. Интересите трябва да бъдат търсени още в предварителното планиране и да бъдат балансирани“, категоричен бе още инж. Ценов.

Коментари

Задължително поле