Инспекторатът към ВСС влезе в Мрежата на европейските служби за съдебна инспекция

Инспекторатът към Висшия съдебен бе приет за пълноправен член на Мрежата на европейските служби за съдебна инспекция (RESIJ) по време на първото Общо събрание на организацията на 16 октомври в Министерството на правосъдието на Франция. Събитието беше организирано със съдействието на министъра на правосъдието на Франция - Никол Беллубе, съобщиха от пресцентъра на инспектората.

В обръщение към Общото събрание на Мрежата главният инспектор Теодора Точкова изрази своята благодарност от гласуваното доверие към българския съдебен инспекторат и посочи, че това е само началото на едно дългогодишно партньорство и добро сътрудничество. Пред представителите на други европейски инспекторати тя разясни, че българският Инспекторат проверява не само професионалната дейност на магистратите чрез извършваните от него системни проверки - комплексни, контролни, тематични и по сигнали - на органите на съдебната власт, но и спазването от страна на съдиите, прокурорите и следователите на изискванията за етично поведение, независимост и висок морал - чрез извършването на т. нар. проверки за интегритет.

Главният инспектор изтъкна, че от месец март 2019 г. ИВСС има ново правомощие - да осъществява надзор при обработването на лични данни от съда, прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт. От една страна това означава доверие на законодателя и висока оценка за свършената работа, от друга - се увеличават очакванията на гражданите и институциите към дейността на ИВСС, което налага следване на най-високите стандарти на инспекционната дейност, посочи главният инспектор. Това може да бъде постигнато чрез изработване на общи стандарти и обмен на добри практики на съдебна инспекция, каквито са и целите на Европейската мрежа на съдебните служби за инспекция в правосъдието, припознати от съдебния инспекторат на България, заяви Точкова.

Мрежата на европейските служби за съдебна инспекция е създадена през месец февруари 2018 г. и включва страните Белгия, Испания, Франция, Италия, Португалия и Румъния. Целта е укрепване на тясно сътрудничество между членовете й. Предстои организацията да разработи общи стандарти за оценка на дейността и функционирането на съдебните системи, да определи общи гаранции за етика и компетентност в изпълнение на мисии за оценка. В контекста на бъдещата хармонизация на европейското съдебно пространство Мрежата си поставя амбициозната задача да допринесе за оценката на ефективността и качеството на правосъдието, включително на европейските инструменти за правно сътрудничество по граждански и наказателни дела.

Главният инспектор Теодора Точкова е изпратила молбата за членство на Инспектората към Висшия съдебен съвет в Мрежата през септември 2018 г.

Коментари

Задължително поле