Как да се спре насилието и тормозът в училище

Център за професионално обучение прави курсове за учители и ученици за справяне със съвременните киберзаплахи

В днешно време родителите не възпитават, а оцеляват

В условията на пандемия и масови форми на онлайн обучение е назряла необходимостта от нов подход в подготовката на учениците в контекста на съвременните опасности и рискове в киберпространството. В образователния процес в средните училища в страната е належащо трайно да бъдат внедрени в учебните програми конкретни предмети, касаещи противодействие на престъпността и защита на Националната сигурност. За такива мерки апелират експерти, които наблюдават процесите, влияещи върху поведението на подрастващите в България.

Във връзка с приетата нормативна уредба за развитието на учениците в училищната среда и извън нея, Министерството на образованието и науката отделя ресурс, който е наличен в бюджетите на училищата. Тези средства трябва да бъдат целево изразходвани. Необходимо е и учителите да бъдат обучавани как да реагират в моменти на конфликти, при извършени престъпления от малолетни и непълнолетни лица и как да дадат правилната посока за подобряване поведението в училищната среда и извън нея.

„Към настоящия момент в условията на COVID-19 психологическият натиск върху хората е огромен. Това въздейства както върху родителите, така и върху учителите и това автоматично се предава и на децата, които са най-уязвими. В контекста на съвременните технологии, учениците ако са в режим на онлайн обучение, ще са непрекъснато пред компютрите. Подрастващите са с много чувствителна психика, те са изключително изобретателни и често искат да покажат и докажат себе си в интернет. Дори прекрачват границите на нормалното поведение и неусетно стават автори или жертва на престъпления. Именно в този момент, ако учителите са придобили специализирани знания и умения ще могат да окажат положително влияние върху учениците“, подчертават специалисти по национална сигурност в страната.

Като се има предвид всичко това, държавата в отговорността си да се грижи за младите, създава уникална възможност за различни форми на учебна подготовка. Пример за това е Центърът за професионално обучение (ЦПО) „Кели“, който организира такъв обучителен процес. Учителите, включили се в предложената от него инициатива, ще получат сертификат, издаден по проект BG05M2OP001-2.010-0001 на Министерството на образованието и науката за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

„По време на курса на училищната аудитория в лицето на педагози и психолози ще бъде показано по-нестандартно отношение към подрастващите. Това ще помогне за осъществяване на превенция срещу рисковете, които дебнат подрастващите в онлайн пространството. Сред тях са кибертормоз, насилие извън училищната среда, възможности за подобряване поведението на учениците сред родителите и приятелите им. Учителите ще бъдат обучавани да разпознават кога един ученик е застрашен от подобни влияния и кога е станал жертва“, разясняват инициаторите.

За обучителния процес ЦПО „Кели“ е ангажирал доказан преподавател и експерт, който е с над 20-годишен стаж в службите за сигурност и МВР. Научно-изследователската му дейност е в сферата на националната сигурност - придобиване, анализ, оценка на информацията. Автор е на монографии и множество статии и доклади, свързани с противодействие на престъпността и защита на националната сигурност. Има специално разработена методика за преподаване, като провокира дискусии и коментари по конкретната проблематика.
„Процентното изражение на разкриваемостта на престъпления, свързани с трафика на деца и злоупотребата с тях в интернет пространството в момента в световен мащаб е много ниско. Това е основание да се зададе въпроса на национално ниво какви мерки се вземат, за да предпазим нашите деца да не бъдат въвлечени в подобни престъпления. Необходимостта от отговорна национална политика в тази област е огромна“, казват експерти.

Те изтъкват, че през последните 4-5 години се наблюдава силно агресиране на поведението на учениците поради липса на педагогически способности у учителите да неутрализират такива нагласи у възпитаниците си.

„Педагозите нямат необходимите качества за разпознаване и справяне с подобни проблеми. В днешно време родителите не възпитават, а оцеляват. През последните 25 години се натрупаха много негативи в обществото. Сред тях са принудата на родителите да изберат печалбарството вместо да възпитават, липсата на отговорност от страна на мъжете поради премахването на казармата, което пък доведе до неспособността им след като създадат семейство да носят отговорност за него. В същото време майката става мъж и поема двойни функции. Такъв процес се наблюдава през последните десетилетия в нашата страна. По този начин възпитаващата роля се пада на учителите. Затова педагозите се нуждаят от специална подготовка, която да им даде нов начин на мислене и подход в работата им с подрастващите. Да се внедрят учебни програми на базата на добрите европейски и световни практики относно начина на обучение и структуриране на учебните планове, касаещи ограмотяването на младото поколение във връзка със защита на Националната сигурност, противодействие на престъпността и защита на личната им сигурност“, категорични са от ЦПО „Кели“.

Практиката показва, че когато учениците са придобили специални занятия в училище и благодарение на тяхната наблюдателност, започва да им прави впечатление всяко отклонение от приетите обществени норми.

„Децата след усвоено обучение и правилен подход придобиват рефлекси и могат да се предпазват сами от бъдещи престъпления срещу тях. И нещо повече, тук се създава една уникална възможност младото поколение доброволно да има желание да съдейства за разкриването на престъпления. Това може да се получи след като се обърне сериозно внимание от отговорните институции на подобна инициатива за надграждане на информираността на децата в нашата страна“, подчертава лекторът, който ще води обучението в ЦПО „Кели“.

В Южна България например вече има няколко случая на деца около 10-годишна възраст, които след запознанство в интернет са подлагани на кибертормоз, като някои от тях дори са посягали на живота си. Такъв род престъпления нанасят необратими поражения върху детската психика, които в последствие се отразява и върху поведението им в обществото. Обучението трябва да е и в посока пресичане на възможностите за влияние върху подрастващите с цел придобиване на крайни радикални възгледи. Такъв беше случая със задържаното 16-годишно момче от известна гимназия в Пловдив, в чието мазе бяха открити самоделни взривни устройства“, подчертават експертите.

Те уточняват, че ЦПО „Кели“ ще бъде ангажиран и с натрупване на знания и умения у учителите да наблюдават и да разпознават признаци на екстремизъм, радикализация или терористични възгледи на деца, както и за предпоставки за такова въздействие.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Репортажи