КЗД се самосезира по случая с медицинската сестра, обиждала дете в столична ясла

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се самосезира по с лучая с Целодневна детска градина 27 „Детска китка“, кв. Надежда, София . Самосезирането е извършено по доклад на доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД.

В своя доклад той сочи, че се е информирал от медиите за поведението на медицинска сестра от яслената група, която с обидни думи напада поверено на яслата дете. Чуват се от направен от родителите на детето запис груби и стресиращи реплики, отправени към детето, от които по-късно медицинската сестра не се отрича, посочват от КЗД.

Родителите намират разлика в поведението на детето след като започва да посещава детската ясла, които според тях са резултат на изживяван стрес.

Хюсеинов подчертава, че в практиката по прилагането на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) е утвърдено разбирането, че вербалното и физическото насилие накърняват достойнството на потърпевшите и създават спрямо тях обидна, унизителна и застрашителна среда. Затова той смята, че разпространените чрез медиите кадри от случая съдържат данни за осъществен тормоз по смисъла на пар. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр.

Въз основа на изложеното дотук Баки Хюсеинов предлага да бъде образувано производство пред Комисията по случая, в което да се установят нарушителите и да бъдат наложени предвидените в закона санкции.

Коментари

Задължително поле