Кметът на Сливен: Погасихме всички банкови заеми

Кметът на Сливен Стефан Радев съобщи, че общината е успяла да погаси всички банкови заеми, които е имала в началото на мандата. „През юли изплатихме изцяло и последния кредит към банка „Дексиа“. Когато встъпих в длъжност, този заем, както и почти всички задължения на общината, бяха в просрочие. Просрочените  вноски по този кредит бяха три. Имаше заплаха от страна на банката да го направи предсрочно изискуем. Това е възможно най-лошото развитие за един дълг и щеше да има сериозни последици за Общината от гледна точка на още повече разходи и повече изтичане на средства, вместо да ги насочваме към мероприятия за благоустрояване на града да плащаме лихви, неустойки и санкции“ - заяви Радев. Кредитът е изтеглен през 2007 година на обща стойност 22 милиона лева. Средствата са вложени за обекти по капиталовата програма -  за основен ремонт, реконструкция и изграждане, саниране на училища, детски градини, детски ясли, социални заведения.

Кметът допълни, че с погасяването на заема към „Дексиа“, община Сливен вече е покрила всички банкови заеми, които е имала. Той припомни, че с облигационната емисия е погасен заемът към DBank, който е бил с два пъти по – висока лихва от тази, която се плаща в момента по облигационната емисия. Продължава и работата по Плана за финансово оздравяване. Целта е да се постигне такова финансово състояние на общината, че тя да няма просрочени задължения и да бъде пример за добър платец - съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

„Когато има задължение, то трябва да се погасява в срок, за да не се плащат наказателни лихви, неустойки, да няма запори на сметки, да няма възбрани на имоти на Общината. Трябва във времето да може да се планира изплащането на задълженията, да се плащат минимални лихви, така както успяхме да го постигнем сега. Надявам се, че и в бъдеще община Сливен ще може да се финансира на още по-ниски лихви и да бъдем сред водещите общини в България в това отношение“, коментира още Стефан Радев. Според него, Сливен върви успешно към финансово оздравяване.

"Няма просрочени банкови задължения, няма и просрочие по облигационната емисия. Изчистихме просрочията по капиталови разходи. В момента остава проблемът с неразплатените текущи разходи, въпреки, че сумата сериозно е намалена. От 17 250 000 лв., които поискахме като безлихвен заем за разплащане на просрочени текущи задължения на общината, са получени 5 млн.лв. Това налага преосмисляне на плановете за бъдещи години. Ако до края на мандата през 2019 година не успеем да доведем до „нула“ просрочените задължения, то размерът им ще е в пъти по-малък от това, което заварихме“, допълни кметът.

Коментари

Задължително поле