Командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев пред „Труд“: Модерните патрулни кораби ще бъдат сбъдната мечта и гордост за офицери и матроси

Проблемът с дефицита на кандидати за военна служба не излиза от вниманието на ръководителите и командирите от Министерството на отбраната и Българската армия

2019 е юбилейна година за Военноморските сили на България. Бойният ни флот чества 140 години от създаването си и 60 години вертолетна авиация на летище “Чайка“. За предстоящите празници, за участието в международни учения и за очакванията за модерните многофункционални патрулни кораби разговаряме с командира на ВМС контраадмирал Митко Петев.

- Контраадмирал Петев, в настоящата година бойният флот ще чества няколко юбилея. Как ще бъдат отбелязани тези годишнини?

- Тази година, която ще премине под знака на 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили, е наситена със значими събития от историята на флота.

Преди няколко дни с тържествено събрание отбелязахме 120 години от създаване на тъй нареченото тогава „Управление на флота“. Оттогава и досега тази основна флотска структура съществува почти без прекъсване и това е Щабът на Военноморските сили. На 28 февруари Представителният духов оркестър навършва 135 години от своето създаване. По случай празника си флотските музиканти ще изнесат концерт за гражданите и гостите на Варна. На 14 октомври морската вертолетна авиобаза ще чества 60 години от създаването на противолодъчна вертолетна авиация, базирана на летище „Чайка“. Морските авиатори подготвят въздушни демонстрации за юбилея, а преди него очакват да получат и нова техника – един вертолет АS 365 Doufin N3+. През тази година се навършват още 10 години от вдигането на Военноморския флаг на Република България на фрегата „Верни“ и минен ловец „Цибър“, 30 години от вдигането на Военноморския флаг на Република България на фрегата „Смели“ и корвета „Бодри“.

На 11 август военният флот чества 140 години от създаването си. Празничните мероприятия ще са многобройни и включват церемонии и ритуали в град Русе и повечето Черноморски общини. Специално за юбилея във Варненския залив ще проведем учението „Парад 2019“. Ще бъде валидирана пощенска марка. Съвместно с Военноморският музей ще проведем конкурс за написване на есе „140 години ВМС“ сред ученици от средните класове.

- През февруари се очакват офертите за построяването на двата многофункционални патрулни кораба за ВМС. Колко са средствата след направената актуализация по този проект и ще бъдат ли привлечени повече кандидати в обществената поръчка? Да очакваме ли българско участие?

- В резултат на запитване на някои от компаниите- потенциални участници в проекта, срокът за предоставяне на оферти беше удължен до месец април. Макар че всяко забавяне е критично за Военноморските сили, това удължаване ще даде възможност за участие на по-голям брой компании в рамките на предварително определените седем с решение на Министерски съвет, като по този начин ще се повиши конкуренцията. Възможността да избираме между повече оферти ще позволи на Република България и ВМС в частност да получат най-добрия продукт на най-ниската цена. Съгласно актуализирания проект за инвестиционен разход покана за предоставяне на оферти е изпратена и до българската компания „МТГ-Делфин“ и разбира се, очакваме и тяхното участие в процедурата. Освен това, основно изискване по проекта е поне един от корабите да бъде построен в Република България. Това означава, че при всички положения българската корабостроителна индустрия ще бъде заета с проекта или като основен изпълнител, или като подизпълнител на чуждестранна компания.

- Колко ще струва проектът?

- След направената актуализация отделените финансови средства по проекта са 984 милиона лева с включено ДДС.

Следва да се отбележи, че съществуват значителни разлики между начина на провеждане на процедурата за бойните самолети за ВВС и многофункционалните кораби за ВМС. В първия случай става дума за междудържавен договор и оценка на офертата на два етапа, докато при проекта за многофункционален модулен патрулен кораб участниците са отделни корабостроителни компании и оценката се извършва на един етап от Междуведомствена работна група. При оценката на офертите ще се вземат под внимание както предлаганите способности, така и дългосрочната поддръжка на корабите и предложенията за сътрудничество с българската индустрия. Процедурата е направена така, че да се търсят не само ползи за Военноморските сили, но и за Р България в дългосрочен план.

- Винаги сте подчертавал, че това е изключителен инвестиционен проект, не само за отбраната, армията, но и за хората? Защо?

- Безспорен е положителният потенциал, който носи в себе си проектът за построяване на многофункционални патрулни кораби по отношение на отбраната на страната. Строителството на патрулните кораби на територията на България ще има своя икономически импулс, изразяващ се в осигуряване на трудова заетост както при самото построяване, така и в съпътстващите дейности на по-нататъшната поддръжка на корабите. Така че е очевиден положителният социален ефект не само върху пряко заетия с реализацията му човешки ресурс.

Въвеждането на новите платформи в състава на Военноморските сили лично аз разглеждам и в мотивационен аспект. От една страна, това е допълнителният стимул за офицери, старшини и матроси, намиращи се в момента в строя. Многофункционалните патрулни кораби ще дадат възможност на тези хора да се докоснат до новите технологии в съвременното корабостроене. За голяма част от военнослужещите това ще е сбъдната мечта и повод за гордост, че са служили на борда на модерен български военноморски съд. От друга страна, потенциален ефект ще има и върху по-младите поколения. Новите платформи със заложените в тях съвременни технологии и адекватни за настоящето условия за военна служба би следвало да се оценят от младите хора като добра възможност за професионална реализация.

- Увеличен ли е бюджетът на ВМС за 2019 г.? Ще има ли възможност и за модернизация на наличната бойна техника, за която Вие като командир сте казвал, че има нужда?

-Бюджетът за 2019 година не се отличава от предходните години. Разбира се, разпределението на средствата в бюджета на МО все още не е приключило и е възможно допълнително финансиране и осигуряване на крайно необходимите за поддържането на бойните способности на флота финансови средства. Изготвения от правителството План за повишаване на разходите за отбрана до 2024 г. е стъпка в правилната посока за осигуряване на необходимите ресурси.

На база на настоящия бюджет сме насочили усилията си към подобряване на системата за морско наблюдение, поддържане и развитие на способностите на патрулните и противоминните сили, специалните сили на ВМС и комуникационно-информационното осигуряване на флота.

- Бойният флот ще се включи в планираните 11 международни учения през годината. Кои са най-важни и защо?

- Всички международни учения с участието на Военноморските сили на Р България са важни за нас. Освен традиционното националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2019“, на което нашата страна ще бъде домакин през юли тази година, военният флот предстои да участва в учения с личен състав и техника в Черно, Егейско, Йонийско и Средиземно море. През март участваме в българо–румънското противоминно учение „Poseidon 19“, което тази година се планира и провежда от ВМС на Румъния. Същият месец е ежегодното противоминно учение на гръцките ВМС „Ariadne 19“ в Йонийско море. През месец април с кораб и двама щабни офицери ВМС участват в противоподводното учение на ВМС на Румъния „Sea Shield 19“. През юли е украинско-американското военноморско учение „Sea Breeze 2019“ в Черно море. В периода февруари – март с по един офицер в компютърно подпомагане е противоминното учение на Военноморското командване на НАТО „Dynamic Мove 19“, което ще се проведе в Кралство Белгия, и противоподводното учение на Военноморското командване на НАТО в Средиземно море край бреговете на Италия. През месец юни група от силите за специални операции на ВМС ще вземе участие в учение на силите за специални операции (ССО) „Black Swan 19/Troyan Footprint - South 19“, като водещи структури са командването на ССО на САЩ в Европа и командването на ССО на Унгария. Учението ще се проведе на териториите на няколко европейски държави в т.ч. и България. През месец октомври участваме с един офицер в противоминното учение на турските ВМС „Nusret 19“ в Егейско море, след това в силите за специални операции на ВМС на Гърция „Aegean Seal“.

Паралелно с участието в международните учения за 2019 година е планирано 3 кораба от ВМС – една фрегата и два противоминни кораба, да участват в състава на Втората постоянна военноморска група на НАТО и Втората постоянна противоминна група на НАТО. През есента на тази година 1 фрегата ще вземе участие в операцията на НАТО по морска сигурност „SEA GUARDIAN“.

- Отново ще Ви питам за интереса на младите хора към матроската професия? Как ги привличате и колко са обявените позиции през тази година?

- Със съжаление ще кажа, че от проведените конкурси през 2018 година за приемане на военна служба се прави констатацията, че интересът на младежите към професията не е на желаното ниво, независимо че намаляване на непопълнението с личен състав във ВМС е вече факт. Проблемът с дефицита на кандидати за военна служба е въпрос, който не излиза от вниманието на ръководителите и командирите от Министерството на отбраната и Българската армия. През 2019 г. по единен план на комуникационно-информационната кампания на МО „Бъди войник“ ще се проведат редица мероприятия - концерти, информационни борси, фотоизложби и други масови събития за привличане на повече кандидати за военна служба. Видовете въоръжени сили ще вземат участие със статичен и динамичен показ на военна техника, въоръжение и военно оборудване, в които естествено ще се включат и Военноморските сили. Кампанията ще има страници в популярната за младите хора среда на социалните мрежи - Инстаграм и Фейсбук.

Военноморските сили извършват необходимите анализи и разчети за окомплектоването с военнослужещи през 2019 г. В зависимост от осигурените ресурси за персонал ще се определи и броят на обявените длъжности за приемане на военна служба през годината. Очакванията за окомплектоване са до 150 длъжности.

Нашият гост

За над 30 години военна служба контраадмирал Митко Петев е заемал 18 офицерски длъжности. Завършил е два пъти ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - специалностите „Радиолокация за ВМС“ и „Корабоводене за ВМС“, три колежа на ВМС в САЩ в Нюпорт и Норфолк. Военноморската му кариера е минала през командирските мостици на фрегата, на дивизион патрулни кораби, начело на военно-морските бази, като началник на Военна академия „Г.Раковски“. От 2015 година оглавява Военноморските сили на РБ. Има задгранични мисии в чужбина, в т.ч. щабен офицер по планиране на ученията в Стратегическото командване на НАТО в Атлантика. Има награден знак „За вярна служба под знамената“ – IIІ степен и „За отлична служба“-I степен. Владее английски, френски, немски и руски език. Семеен с двама сина.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта