Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество към "Икономедия": Доказали сме, че следваме единствено разпоредбите на закона

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество излезе отговори на позиция на "Икономедия", издател на "Дневник" и "Капитал", в която се изразяват опасения от запор на активи на дружеството и неговия мажоритарен собственик и подсъдим Иво Прокопиев, който щял да бъде наложен под натиск.

Пълният текст на позицията на КОНПИ:

Във връзка с медийния интерес относно публикация на в. „Дневник“, уведомяваме за следното:

Съгласно чл. 25 ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), проверка на имуществото започва след уведомление на прокурор за повдигнато обвинение по изрично упоменати в чл. 22 от ЗОПДНПИ членове от НК.

Съгласно чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ проверката продължава до една година като с решение на Комисията този срок може еднократно да бъде увеличен с 6 месеца.

Информацията, събрана в хода на проверката, е класифицирана като служебна тайна съгласно чл. 16 от ЗОПДНПИ.

Информацията за извършвана проверка и резултатите от нея може да стане публична, едва след внесено в съда мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки и определение от съда, с което искането е допуснато.

В своята работа КОНПИ е доказала, че следва единствено разпоредбите на закона при вземането на всички свои решения.

Напомняме, че от началото на годината с окончателно влезли в сила решения КОНПИ е отнела имущество на стойност над 23 млн. лв.

Коментари

Задължително поле