Крият най-много доходи от наеми и ДДС

Над 70% от шефовете на фирми казват, че осигуряват хората си на реалните заплати. Същевременно половината бизнесмени смята, че фирми от техния бранш крият осигуровки.

Всеки трети одобрява заплатите да са само по банков път

НАП е институцията с най-голямо одобрение от страна на бизнеса

Не искат по-нисък праг за ДДС

Най-често в страната укриват доходи от наеми и ДДС. Така са отговорили съответно 51% и 28,5% от анкетираните еднолични търговци и шефове на фирми в проучване, направено в края на миналата година по поръчка на Националната агенция за приходи.

Любопитно е, че на въпроса какво трябва да се промени, за да започнат повече фирми да плащат дължимите налози, най-честият отговор (38,4% от анкетираните) е по-голямо „прозрачност” при харченето на пари от държавната хазна. На второ място с 37,4% от отговорите е по-голяма справедливост при разпределението на данъчните приходи. На трето място с равен дял от 33,8% са два от възможните отговора - да се повиши качеството и количеството на предлаганите срещу данъците услуги и сериозно да бъдат намалени налозите. Доста по-малка подкрепа са получи отговори като например да се отстранят възможностите за тълкуване на законите, да има по-достъпна информация и т. н. Като всеки анкетиран е можел да посочи няколко отговора.
Любопитно е, че хората не са убедени, че плащането на повече осигуровки ще доведе до получаване на по-големи пенсии на старини. В това вярват само 58% от анкетираните представители на бизнеса.

По отношение на идеята заплатите на хората задължително да бъдат изплащани по банкови сметки, една трета от анкетираните я подкрепят, една трета са против, а останалите не могат да преценят. В момента по-малко от 40% от фирмите дават заплатите само по банкова сметка.

На въпроса трябва ли да бъде повишен прагът за задължителна регистрация по ДДС, само 40% са отговорили положително. Останалите или са против (32%) или не могат да преценят (28%). Като най-голям дял (44,3%) от тези, които искат повишение на прага, смятат, че той трябва да е до 70 хил. лв.

Над 64% от анкетираните са посочили, че промените в изискванията за касовите апарати са правилни, защото всички трябва да отчитат коректно оборота си и новите изисквания имат дисциплиниращ ефект.

НАП е институцията с най-голямо одобрение от страна на бизнеса (56,3% от анкетираните), показва още проучването. На второ място с 55% одобрение е НОИ. Българската православна църква е на четвърто място с 48,7%, а парламентът е получил одобрението само на 28,1% от анкетираните.

Вестниците с повече информация от кол център

Коректното плащане е въпрос на морал

Най-много информация за данъчно-осигурителните задължения фирмите получават от интернет (54,6% от анкетираните) и на място в офис на НАП (41,4%). Интересно е, че фирмите получават повече информация от пресата (10,3%), отколкото от кол центъра на НАП (6%).

Половината предприятия смятат, че вероятността фирма да бъде разкрита, ако укрие данъци е малка. На противоположното мнение са 30% от анкетираните. Коректното плащане на налозите е по-скоро въпрос на морал и честност (39%) и отговорност към собственото бъдеще (19%). Страхът от наказание е чак на трето място сред мотивите за коректно плащане. На въпроса, ако знаете, че няма да ви хванат, бихте ли скрили данъци, само 10% са отговорили положително.

Коментари

Задължително поле