Лекари със специалност работят 3 г. по разпределение

Вече държавата ще финансира базите за обучение на специализанти.

Държавна политика срещу недостига на кадри

Специализантите ще взимат поне две минимални заплати

Лекарите, които са придобили специалност по държавна поръчка, т.е. за които държавата е плащала субсидия, вече ще трябва да работят по специалността си в лечебно заведение с дефицит на кадри поне три години. В противен случай ще дължат обезщетение в размер на изплатената субсидия за целия срок на обучението им. Това изискване е в сила от вторник, 23 юли, с обнародването на промени в наредбата за придобиване на медицинска специалност (Наредба № 1 от 2015 г.). Целта е обезпечаване на здравната система с необходимите кадри в съответните болници в страната.

Освен това размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант ще е в размер на две минимални работни заплати за страната, плюс дължимите осигурителни вноски по тях. Трудовото възнаграждение на специализантите на държавна издръжка ще е не по-малко от две минимални работни заплати, а за специалностите, при които има недостиг на кадри - до три минимални работни заплати.

Друга промяна е, че вече държавата в лицето на Министерството на здравеопазването ще финансира базите за обучение на специализанти, вместо лечебните заведения, както беше досега.

Коментари

Задължително поле