Лозан Панов избяга от въпросите на ВСС

Шефът на ВКС Лозан Панов.

10 членове на ВСС с 14 питания към шефа на ВКС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов избяга от заседанието на съдийската колегия на ВСС и отказа да участва в дебатите по повод предложение на 10 от членовете, които му отправиха 14 въпроса. Те са свързани с негови твърдения за зависимости в съдебната система от изказването му на конференция на 16 ноември, организирана от международната магистратска организация МЕДЕЛ и Съюза на съдиите. Точката бе последна в дневния ред. Панов я прочете и обяви, че отказва да участва в дискусията.

"Този подход е типичен за една друга епоха, за която се твърди, че е отминала. Да приема предложението ви, означава, че се съгласявам да върнем времето назад и да създадем опасен прецедент за всеки изразил мнение магистрат. Твърдо заставам зад позицията, че когато демокрацията и основните права и свободи са застрашени, ограниченията на съдията при публичното говорене отстъпват пред задължението да се говори открито. Считам, че нямате правно основание да държите сметка не само на мен, но и на нито един български магистрат за това, че изразява мнение и участва в публични дебати“. Без повече обяснения той стана и излезе от залата, а пред журналисти отказа да коментира поведението си.

Вероника Имова заяви, че е трябвало да остане и да изрази позицията си, за да започне дебат по темата. „В качеството си на председател на ВКС той е поставил остра критика към състоянието на съдебната система и е логично тук да бъде обсъден този въпрос. Ние не искаме да му държим сметка, а да проведем публична дискусия, защото всеки магистрат се интересува от тази тема“, каза Имова. По думите й, абдикирането на Панов от тези въпроси буди тревога.

Шефът на ВАС Георги Чолаков прочете всички 14 въпроса, под които са се подписали освен самият той и членовете Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Боян Новански, Вероника Имова, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Красимир Шекерджиев, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев. Чолаков обясни, че не вижда нищо лошо във въпросите, но закри заседанието, тъй като Панов абдикира.

Въпросите към Лозан Панов, отправени от Съдийската колегия на ВСС, са:

Защо считате, че всички български съдии са зависими и пристрастни в своята дейност?

Защо считате, че всички български съдии не прилагат един от основните принципи в съдебния процес – да дирят обективната истина?

Кои фундаментални принципи в наказателния процес нарушават българските съдии?

Бихте ли пояснили кои държавни органи на наказателната политика не работят и как това конкретно засяга независимостта на съдиите?

Как създаването на „алтернативни институционални конструкции^ влияе върху независимостта на българските съдии?

Кои са „зависимите хора на най-високите етажи на съдебната власт, които разтварят чадър над политици и „отнемат чадъра на противниците”?

Считате ли, че политическото говорене като форма на осъществяване на политическа дейност, която е забранена изрично по силата на императивната норма на чл.18 ал.1 т. 6 от ЗСВ за изборните членове на ВСС, е допустимо за председателите на ВКС и ВАС, и Главния прокурор?

Допустимо ли е, като един от най-висшите представители на независимата съдебна власт, говорейки именно в служебното си качество, а не като гражданин или политик, да твърдите следното: казвал съм и преди, че в България сме изправени пред една система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и, разбира се, съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна. Грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват; противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани”.

Кои от задълженията си по закон, имащи пряко отношение върху независимостта на съдебната власт, Висшият съдебен съвет не е изпълнил, считано от 03.10.2017 г. насам и защо считате, че ЕК не е права в последния си доклад, в който изрично е констатирала професионализъм в работата на Съвета през първата година от мандата на настоящия състав?

Мислите ли, че сегашният състав на ВСС трябва да повтори модела на работа на предходния състав на ВСС?

Считате ли, че скандалите и противопоставянето са основен критерии за професионализъм и постижения в работата на колективния орган?

Кои свои задължения СК на ВСС по отношение отстояване независимостта на съдиите не е изпълнила от началото на мандата си досега?

По какъв начин личните Ви взаимоотношения с институции извън съдебната власт като НАП и КПКОНПИ се оказват индикатор за зависимост на съдебната власт? Считате ли в тази връзка, че заведените от В ас дела няма да бъдат разгледани безпристрастно?

Какъв е Вашият личен принос в дейността по отстояване на независимостта на съдебната власт?

Коментари

Задължително поле