МВФ: Давайте помощи на самоосигуряващите се и на повече фирми

Прилагането на политиките за подкрепа на пострадалине от мерките срещу Covid-19 може да бъде подобрено. Това посочват от Международния валутен фонд (МВФ) в заключителния си доклад след проведена мисия на фонда в България за преглед на фискалната ни политика.

“Вече са положени усилия за премахване на административните затруднения и облекчаване на критериите за допустимост, които ограничават достъпа на някои фирми или работници. Но предоставянето на помощта може да бъде подобрено чрез допълнително облекчаване на някои критерии за допустимост или опростяването им то такъв начин, че да улеснят кандидатурите, да се рационализира административният преглед на документите и да се подобри достъпът до помощтите за малките фирми и хората без трудов договор за пълен работен ден”, посочват от МВФ.

Според фонда политическите мерки трябва да се развиват във фазата на икономическа криза и на възстановяване възстановяване. “Тъй като пандемията отслабва и възстановяването настъпва, схемата за субсидиране на заплатите „60/40“ може постепенно да стане по-целенасочена към поддържане на жизнеспособни (а не на всички допустими) работни места. По-голяма подкрепа за намаляване на неефективните фалити може да бъде осигурена чрез по-добро покриване на евентуалния недостиг на ликвидност и собствен капитал на жизнеспособни фирми. Ще трябва да се въведат силни стимули, за да се насърчат фирми със солидни, устойчиви на пандемия бизнес планове, да се възползват от политическа подкрепа, като същевременно обезсърчат приемането на помощи от фирми, които са на структурен път към провал или такива, които биха могли да се справят сами”, пише в доклада на МВФ.

„Като се имат предвид много несигурните перспективи, политиките трябва да бъдат гъвкави и да се адаптират към променящите се обстоятелства. Ако втората вълна на Covid-19 в България и Европа трябва да доведе до широко блокиране и по-строго социално дистанциране, България трябва бързо да увеличи разходите за здраве и подкрепата за отделни граждани и фирми, за предпочитане като използва временни и добре насочени мерки. Страната разполага с фискално пространство за това. Когато пандемията отшуми и възстановяването се задържа, политическият фокус трябва постепенно да се измести от запазване на дейности и работни места към улесняване на силен, приобщаващ и екологичен растеж”, посочват от МВФ.

Проектът на бюджет за 2021 г. разширява повечето антипандемични мерки и въвежда нови фискални инициативи, които ще подкрепят дейността. Бюджетният дефицит е планиран да достигне съответно 4,4% и 3,9% от БВП през 2020 г. и 2021 г. “Приветстваме широко стабилната фискална подкрепа и значителното увеличение на някои социални разходи (пенсии и обезщетения за безработица) през 2021 г. Постоянното увеличение на пенсиите и публичните заплати осигурява допълнителен стимул за търсене, който засега би помогнал да се отговори на кризата”, пише в доклада на МВФ.

Коментари

Задължително поле