МОСВ: Под 50% е обемът на язовирите „Студена, „Асеновец, „Ястребино“ и „Дяково“

Язовир "Асеновец"

Актуална информация за водните количества в язовирите, които Министерството на околната среда и водите наблюдава, разпространиха от пресслужбата на МОСВ.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.12.2019 г. е 3653,0 млн. м³ и представлява 56,3% от сумата от общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 65,7% от общия им обем;

напояване – 38,7% от общия им обем;

енергетика – 67,9% от общия им обем.

Язовирите с питейно-битово предназначение (от Приложение 1 на ЗВ) са 12 броя. Сумарният завирен обем в тях е 985,3 млн. м³, което представлява 65,7% от общия им обем.

Със запълване под 50% са язовирите „Студена, „Асеновец, „Ястребино“ и „Дяково“:

яз. „Студена“ – завирен обем 4,004 млн. м³ - 15,89%. Предвид критично ниското водно ниво на язовира, продължаващото засушаване в района и минималния приток, отпуснатите води за питейно-битово водоснабдяване са в размер на 0,950 млн. м³, отговарящи на условията за много суха година с обезпеченост 95%. Водовземане за други цели освен питейно-битови не е разрешено.

яз. „Асеновец“ – завирен обем 8,96 млн. м³ – 31,77%. Предвид намаления приток, който през 2019 г. е за средно суха година с обезпеченост 75% и ниското ниво в яз. „Асеновец“, заявката на ВиК Сливен е удовлетворена с количествата, одобрени в годишния график за средно суха по влажност година с обезпеченост 75%, при което разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 1,8 млн. м³;

яз. „Ястребино“ – завирен обем 19,412 млн. м³ - 31,16 %. Язовирът е с основно предназначение напояване и водоснабдяване на гр. Антоново и 18 села в района. Обемът в язовира гарантира осигуряване на 100% на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

яз. „Дяково“ – завирен обем 12,704 млн. м³ - 35,89%. С цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване с месечния график не е разрешено водовземане за други цели.

Язовирите „Калин“ и „Карагьол“ са с основно предназначение производство на електроенергия, представляват технологично свързана водностопанска система – посредством тунел се прехвърлят води между двата язовира.

Язовир „Калин“ е със завирен обем 1,024 млн. м³ - 28,2% и яз. „Карагьол“ – завирен обем 2,252 млн. м³ - 39,1%.

Предвид че през летните месеци от яз. „Карагьол“ в периода от юни до октомври се изпускат водни маси в размер на 1 млн. м³ за допълнително оводняване на р. Бистрица с цел задоволяване на питейно-битовото водоснабдяване в района на общ. Дупница, с месечния график ще се разреши производство на електроенергия в размер на 0,200 млн. м³/месец, които са за ВиК Кюстендил за питейно-битово водоснабдяване на градовете Рила и Кочериново.

Яз. „Тича“ е със завирен обем 173,143 млн. м³ - 55,53 %. Язовирът се ползва за напояване и за питейно-битово водоснабдяване. Санитарният минимум в язовира е между 88 млн. м³ и 112 млн. м³ вода, под който водата в язовира става негодна за питейно-битови нужди. Предвид минималния приток към язовира, отговарящ на условията за много суха година с обезпеченост 95 %, ще се вземат превантивни мерки и с месечния график ще бъдат ограничени водите количества за осигуряване на минимално допустим отток в реката с 50%.

В останалите язовириq предназначени за питейно-битово водоснабдяване има достатъчно акумулиран обем за гарантиране нуждите на населението.

Сумарният завирен обем на язовирите с основно предназначение напояване е 1 001,3 млн. м³, което представлява 38,7% от общия им обем.

Със запълване под 50% са язовирите: „Ахелой“ - 20,84%; „Порой“ - 22,92%; „Бели Лом“ - 44,60%; „Съединение“ - 47,49%; „Ястребино“ - 31,16%; “Горни Дъбник“ - 39,23%; „Сопот“ - 34,69%; „Домлян“ - 21,46%; „Пясъчник“ - 21,10%; „Дяково“ - 36,11%; „Жребчево“ - 34,49%; „Кула“ - 41,61%; „Рабиша“ - 33,54%; „Огоста“ - 32,25%; „Тополница“ - 23,51%; „Тракиец“ - 49,61%; „Георги Трайков“ - 44,39%. Язовирите са едногодишни изравнители, които след края на напоителния сезон се празнят и отново се пълнят през пролетното пълноводие. Очакваните максимални притоци постъпват в периода от март до май. Ще се разреши единствено вода за осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите с количества, отговарящи на притока към тези язовири със съответна обезпеченост.

Енергийните язовири са със сумарен завирен обем 2291,3 млн. м³, което е 67,9% от обема им.

Със запълване под 50% са язовирите: „Широка поляна“ – 24%; „Чаира“ - 38,5%; „Тошков Чарк“ - 43,3%; „Копринка“ - 28,7%; „Калин“ - 28,2%; „Карагьол“ - 39,1%.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България