Над 20 излезли от употреба коли репатрираха в пловдивски квартал

21 излезли от употреба леки автомобила, изоставени по улиците на ж.к. „Тракия” в Пловдив, са репатрирани на площадката за събиране и временно съхранение от началото на 2017 г. до момента, съобщи районният кмет на „Тракия” Костадин Димитров. Той допълни, че дейностите по преместване на излезли от употреба МПС продължава и апелира притежателите на стари брички сами да ги преместят на частни терени, да преминат годишен технически преглед или да ги предадат в център за разкомплектоване. Ако това не се случи, автомобилите им ще бъдат принудително репатрирани от служители на районната администрация във връзка с изпълнението на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив.

Ако в 14-дневен срок от транспортирането им на площадката за събиране и временно съхранение колите не бъдат потърсени от техните собственици, те ще бъдат разкомплектовани, предупреждават от райкметство „Тракия”.  Към репатрирането се пристъпва след като бъдат спазени нормативните изисквания. - до собствениците на излезли от употреба МПС-та, паркирани по тротоари, улици, площадки, открити обществени паркинги, зелени площи и други терени общинска собственост, се прави предписание под формата на жълт стикер по образец, който се залепва на видно място на колите, обясняват експертите.

Коментари

Задължително поле