Наляха 3,15 млрд. евро от чужбина в имоти

Над 12% от чуждите инвестиции от началото на демократичните промени насам са в имоти.

Чуждите инвестиции в търговия и ремонт на коли са 4,58 млрд. евро

38% от вложенията са в производството

Промишлеността привлича най-много задгранични капитали

Недвижимите имоти, търговията и ремонтът на автомобили привлякоха над 7,74 млрд. евро чужди инвестиции. Това сочат последните данни на НСИ за привлечените в страната чуждестранни капитали от началото на демократичните промени насам. Общата сума на чуждите инвестиции в България за този период е 24,475 млрд. евро. От тях 12,88%, или 3,15 млрд. евро са вложенията в имоти, като тук не са включени хотелите. А 18,75% от чуждите инвестиции, или над 4,58 млрд. евро, са насочени към търговията и ремонта на автомобили. Най-големият бум на пазара на имоти беше преди световната финансова кризата през 2008-2009 г. След това имаше известно оттегляне от пазара. Сега обаче отново инвестициите в сектора се завръщат и цените на имотите бързо вървят нагоре, макар и с по-бавни темпове спрямо периода преди кризата. В търговията и ремонта на коли инвестициите отчитат стабилен ръст през последните години. В резултат чуждите вложения в сектора вече са с над 1,5 млрд. евро повече спрямо предкризисната 2008 г.

Най-много чужди инвестиции се насочват към промишлеността. Това е разбираемо тъй като тук влиза голяма палитра от производства - на лекарства, машини, мебели, химически продукти, превозни средства, електроника, текстил, както и на ток, парно, включително и цялата добивна промишленост. Общата сума на задграничните вложения в производството и добивната промишленост от началото на демократичните промени насам е 9,3 млрд. евро. Това са над 38,1% от всички преки чужди инвестиции. Но най-много вложения са привлечени в производството и доставката на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 2,477 млрд. евро. След това са производството на изделия от каучук, пластмаси и др. неметални минерални суровини с над 1,2 млрд. евро чужди инвестиции, и производството на храни, напитки и тютюневи изделия с 1,13 млрд. евро.

Коментари

Задължително поле