НАП създаде регистър на хазартно зависимите

НАП създава и поддържа Регистър на лицата, които смятат, че имат проблем с хазарта, и лицата, чието социално положение и равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост.

Достъп до Регистъра ще имат единствено служители, определени от организаторите на хазарти игри, съобщиха от приходната агенция.

За тази цел, НАП очаква хазартните оператори да изпратят информация и данни за определените служители с право на достъп до Регистъра на е-адрес: prd@nra.bg.  Необходимо е имейлът до приходната агенция да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и да съдържа електронен адрес за връзка с организаторите на хазартни игри, който гарантира своевременното получаване на изпращаната от НАП информация.

В момента НАП е в процес на разработване на електронна услуга, която ще бъде достъпна с КЕП в портала за е-услуги на приходната агенция, след подаване на заявление/уведомление за достъп до услугата от организаторите на хазартни игри. Освен това НАП ще предостави услугата и във вид на програмен интерфейс  (уеб-услуга система-система). Тя ще дава възможност за проверка за лицата, вписвани в Регистъра на уязвимите лица, чрез интеграция със системите на организаторите на хазартни игри. Информация за пускането на услугите ще бъде публикувана на сайта на НАП, в рубриката „Актуално“, а хазартните оператори ще получат и електронни съобщения на имейлите, които са посочили за връзка с тях.

До момента на реализирането на автоматизирания достъп, съкратени данни за вписаните лица в Регистъра, ще бъдат изпращани до организаторите на хазартни игри по  имейл, който са предоставили в НАП. Актуализирането на Регистъра ще се извършва с електронно съобщение за всяко ново вписано лице в деня на вписването му в Регистъра.

Достъп до Регистъра имат единствено организатори на хазартни игри с валиден към датата на справката в Регистъра лиценз по смисъла на ЗХ, а право да обработват личните данни на вписаните в Регистъра лица имат само служителите, определени от организаторите на хазартните игри.

Коментари

Задължително поле