На 90 % е изпълнена квотата за редовно обучение държавна поръчка в Стопанската академия в Свищов

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от проведеното първо класиране за Кандидатстудентска кампания 2018 и новоприети студенти се записаха още в първия ден. Сред мотивите за избора на висше училище, новозаписаните свищовски студенти посочват високата оценка сред работодателите на възпитаниците на Стопанска академия, отличната репутация на дипломиралите се и перспективните възможности за кариерна реализация.

Важни фактори за избора на свищовската Алма матер според студентите са още социално-ориентираните такси за обучение, ниската цена за издръжката на живот, възможностите за участие в международни проекти и стипендиантски програми, препоръките на родители и близки. Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2018/2019 година е по 15 специалности в ОКС „бакалавър”, в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (редовно и задочно) по държавна поръчка и в платена форма на обучение.

И през настоящата Кандидатстудентска кампания, в Стопанска академия се запазва тенденцията на по-голям интерес към задочната форма на обучение. Квотата за задочно обучение по държавна поръчка е изпълнена на 100% още при първо класиране и за платено обучение в задочна форма са приети 80 души.

"След първо класиране квотата за редовно обучение по държавна поръчка е изпълнена над 90%, като незаети места има само в няколко специалности.

Близо 100 кандидат-студенти не са класирани при първо класиране и те продължават да участват в следващите автоматично. Срокът за записване на приетите студенти от първо класиране е до 14 юли включително", информираха от академията.

Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 16 юли, а от трето класиране – на 23 юли.До края на настоящата кандидатстудентска кампания в Свищов предстоят още три от предварително планираните месечни изпитни сесии – на 21 юли, 25 август и 8 септември.

Приемът на документи за обучение в ОКС „бакалавър” продължава. Освен с оценка от държавен зрелостен изпит и с полагане на конкурсен изпит в Свищов, желаещите могат да кандидатства още с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади. И през настоящата кампания голям броя от кандидат-студентите избират да участват в класирането със сертификат, получен от Националните ученически състезания, провеждани от Стопанска академия, което им дава право да бъдат приети в първата желана специалност и форма на обучение.

Коментари

Задължително поле