Област Стара Загора е в грипна епидемия от 30 януари, преустановяват се учебните занятия

Снимка: МОН/ Архив

Регионална здравна инспекция – Стара Загора, считано от 30 януари, обявява грипна епидемии в област Стара Загора. Решението е заради продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и от остри респираторни заболявания през последните дни и запазващата се тенденция за достигане на епидемични стойности.

Решението на РЗИ – Стара Загора е свързано и с доказаните положителни проби на грипни щамове, взети от хора с вирусни инфекции. Засегнати са възрастовите трупи до 63 години.

С цел прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците, се предлага прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 30 януари – 7 февруари 2020 г., включително.

РЗИ – Стара Загора препоръчва на:

Лечебните заведения за болнични помощ:

Преустановяване на свижданията

Спазване на строг противоепидемичен режим

Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му

Преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил

Осигуряване ни маски за персонала.

Лечебните заведения за извънболнична помощ

Стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение

При възможност разделяне на потоците – фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет

Да се провежда правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия

Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните

Носене на маски от персонала.

Общопрактикуващите лекари

Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация

Носене ма маски от персонала

Прекратяване на работата на женските и детски консултации

Преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации

Провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.

За детски и учебни заведения

Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения

Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях

Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ

Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена

Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати

Недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.

Регионална здравна инспекция – Стара Загора препоръчва на населението:

Ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства

Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение

При наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.

Това е въпрос на лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца. РЗИ – Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания.

Венета Асенова

0888 889908, 0886 194438

Коментари

Задължително поле