Община Търговище е с висока финансова устойчивост и ефективност

Снимка: Архив

Община Търговище е с висока финансова устойчивост и ефективност. Това става ясно от анализа за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на годината, изготвен от Министерството на финансите, съобщават от кметството в Търговище.

Общината продължава да бъде без просрочени задължения и добра събираемост на основните местни данъци и такси, която е близо 75%.

По показателя за бюджетно салдо Търговище е на пето място сред 265 общини в страната. Положителното салдо показва ефективния разчет и управление на приходите, както и разумното разходване на средства.

Данните на финансовото министерство сочат още, че местната администрация е сред тези с най-малък брой общински служители спрямо броя на населението. В Търговище един служител в местната администрация обслужва 420 души. Средното равнище за страната е 277 души, обслужвани от служител.

Коментари

Задължително поле