Отрицателни лихви по депозити на фирми

Жилищните кредити за домакинствата са рекордно евтини

Потребителските заеми са по-изгодни

Средната лихва по новите депозити на фирмите, договорени в евро, е отрицателна - минус 0,2%, сочат данните на БНБ за октомври. Това се случва за първи път. Причината е, че фирмените влогове в редица банки са с нулеви лихви. А една от големите банки прилага отрицателна лихва за средства на фирми и еднолични търговци - за суми над 3 млн. лв. взима такса за съхранение на парите от 0,6% годишно. Таксата бе въведена заради отрицателната лихва на БНБ по свръхрезервите на банките. Така средната лихва по спестяванията на фирми е отрицателна.

Друга от големите банки в страната събира такса за внасяне по депозит на суми под 200 хил. лв. За влогове със срок 12 месеца таксата е 24 лв. Любопитно е, че в редица банки лихвите по фирмените депозити в долари са по-високи от тези в левове и евро. В един от трезорите лихвата по фирмени доларови депозити стига до 1,1%, което е много високо ниво.

Кредитите за домакинствата продължават да поевтиняват като жилищните заеми са рекордно евтини. Годишният процент на разходите (ГПР), който включва лихвата и всички такси и комисионни, по левовите жилищните кредити се понижи до 3,59%, което е нова най-ниска стойност. ГПР на евровите заеми за покупка на апартамент падна до 4,30%. Хората с високи доходи могат да договорят доста по-ниска лихва тъй като при тях рискът, че няма да върнат заема е по-малък. Потребителските заеми за граждани също поевтиняват. ГПР за левовите потребителски кредити е 10,65%, а за тези в евро е 4,50%.

Коментари

Задължително поле