Платено изявление от Булгартабак Холдинг АД

През месец март 2016 в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД година беше проведена процедура по прекратяване на трудовите правоотношения със служители на „София – БТ“ АД.

По време на целия процес стриктно бяха следвани и изпълнявани всички законови изисквания, което се потвърди от направените в последствие множество проверки от държавните органи. Бяха отправени предложения на общо 331 служители, с размери на обезщетенията между 4 и 10 брутни заплати, като има и случаи на обезщетения надхвърлящи 50,000 лв. От тях само двама служители не приеха предложенията в законовия едноседмичен срок. Договорите на служителите, които приеха отправените предложения бяха прекратени считано от 10 май 2016 год. и дължимите обезщетенията, в общ размер над 4,6 млн. лева, бяха изплатени в пълен размер на 20 май 2016 год. В рамките на законовия срок само един служител е завел дело за оспорване на законосъобразността на уволнението.

В тази връзка считаме, че проведеното днес (15 март 2017 год.) мероприятие- протест на бившите служители на „София – БТ“ АД, е лишено от основание, преследва единствено тесни политически цели в период на предизборна кампания, като е организирано и използвано от определена икономическа група и свързаните с нея политически лица. Заявяваме категорично, че „Булгартабак – Холдинг“ АД няма да участва в това зле режисирано политическо мероприятие, носещо дивиденти на няколко политически партии с изключително ниско обществено доверие.

Заявяваме също, че Компанията винаги е подхождала с необходимата отговорност към тютюнопроизводителите при решаването на проблемите в сектора.

Ръководство на „Булгартабак Холдинг“ АД

Коментари

Задължително поле