Потребителите на социални услуги в Благоевград с базар за ръчно изработени мартеници

Потребители на социални услуги в Благоевград предлагат ръчно изработени мартеници в базар. Той е ситуиран пред сградата на стария битов комбинат (на ъгъла на ул.“Тодор Александров“ и ул. “Крали Марко”).

Базарът се организира от Община Благоевград, БЗ „Социални услуги“ и Сдружение „Движение - Ние жените” - Благоевград.

В инициативата участват Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица с психични разстройства, Дневен център за лица с увреждания „Светлина” и Дневен център за лица с увреждания „Зорница”.

Потребителите на социални услуги организират мартенския базар ежегодно. Подготовката за него стартира месеци по-рано в самите социални заведения. Целта е да бъде осигурен пълноценен и достоен живот на потребителите на социални услуги.

Коментари

Задължително поле