По-голям данък за високите доходи

Некачествено функциониращите институции спъват инвестициите у нас

С растеж на БВП от 3% България няма да догони ЕС

Високите доходи да се облагат с по-голям данък, предлагат учените от Института за икономически изследвания към БАН в годишния си доклад. Според тях така по-справедливо ще се облагат различните слоеве на обществото. За да се осигури устойчивото развитие на икономиката са необходими цялостни реформи в данъчната ни политика, тъй като тя не работи ефективно, пише още в доклада на БАН.

Според проф. д-р Гарабед Минасян, който представи част от доклада, плоският данък вече не върши работата, за която е бил въведен и си заслужава да се мисли дали не трябва да се въведе прогресивен данък. По думите му дебат трябва да има и за диференцирана ставка на ДДС, каквато вече е въведена в Румъния, и това може да даде своя положителен ефект. Друга ключова промяна, нужна на данъчната система у нас, е да се възстанови необлагаемият минимум за доходите на хората. По този начин данъците ще се обвържат по-справедливо с доходите на физическите лица, уточняват учените в доклада.

Плоският данък върху доходите в размер на 10% действа у нас от 2009 г. насам, припомнят икономистите, като очакванията, че ставката ще доведе до по-високи постъпления в бюджета и до „осветляване” на икономиката, не се оправдаха, пише в доклада на професорите от БАН. Според тях все още не сме постигнали нивата на събираемост на данъка върху доходите от последната година с неплосък данък у нас.

Равнищата на бедност и неравенство на доходите в България са най-високите в ЕС. Учените смятат, че данъчната ни система изобщо не съдейства за намаляване на това неравенство, а дори задълбочава проблема. Голям е и проблемът с разпределението на социалните помощи у нас.

Според прогнози на Института за икономически изследвания при БАН, темпът на нарастване на БВП на България ще остане 3–3,5%. „България трябва да има едно по-добро догонващо икономическо развитие, защото растеж от 3-4%, който за една развита икономика е добър, за нас е недостатъчен, за да се доближим до европейските стандарти“. С тези думи ръководителят на Института за икономически изследвания на БАН проф. д-р Александър Тасев представи част от доклада пред журналисти. Той призова за обществена дискусия за управлението на икономиката с цел да можем да излезем от това незавидно последно място, което имаме в своето социално-икономическо развитие в ЕС. Според учените от БАН ръстът на БВП трябва да се ускори поне до 5% годишно.

Относно опасенията за висока инфлация в страната, учените прогнозираха, че тя ще остане в рамките на около 2-3% средногодишно и не очакват спекули с цените на продуктите и услугите. В доклада пишат още, че темповете на износ ще се задържат, като очакват и увеличаване на вноса на стоки в страната, поради нарасналото вътрешно търсене.

По данните на института секторът на услугите движи икономиката в страната. Той създава 67,4% от добавената стойност на икономиката, като след него е индустриалният сектор с 28,3%, а аграрният държи само 4,3%.

Увеличението на заплатите през 2017 г. доведе до нарастване на потреблението на домакинствата с 4,8%, констатират още в доклада . Според данните на учените от БАН, инвестициите в страната плавно се възстановяват, като след спада от 6,6% през 2016 г., вложенията в основен капитал през миналата година отчитат ръст от 3,8%.

 

 

Зависими сме от чуждите вложения

180 страни са инвестирали в България

Холандия е №1 в класацията със 7 млрд. евро

180 страни са инвестирали в България през изминалите години, показва докладът на БАН. Според учените чуждестранните инвестиции и през 2018 г. ще бъде далеч от нивата, постигнати в годините преди глобалната финансова криза. Но тенденцията, която се откроява, е че отливът на чужди вложения е заместен от средствата по европейските програми. А прогнозата на учените е, че усвояването им ще се засили през 2018 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната ни през периода 2014-2017 г. нарастват с 2,8%, докато инвестициите само от страните-членки на ЕС се повишават с 3,2% и формират трайно около 4/5 от общия обем на вложения у нас.

Холандия заема първо място по дял на вложения в страната с общо 7 млрд. евро за периода откакто БНБ следи чуждите вложения до края на 2017 г. След това се нареждат Австрия с 3,8 млрд. евро и Германия с 2,7 млрд. евро. Италия заема четвърто място в класацията с 2,4 млрд. евро. От страните, които не са членки на ЕС, Русия и Турция имат сериозен интерес към страната ни, като вложения им са съответно 1,9 млрд. лв. и 869 млн. евро.

Според учените към БАН финансовата криза през 2008 г. е разкрила в българската икономика силна зависимост от преките чуждестранни инвестиции. Техният срив и трудно възстановяване е оказал отрицателен ефект върху икономическата активност в страната. Те препоръчват, да се задействат механизмите на публично-частното партньорство, а основен приоритет на инвестиционната политика на страната да бъде подобряването на средата за инвестиции и намаляването на административната тежест.

 

През 2017 г.

10% по-високи заплати

Заплатите в страната през 2017 г. са нараснали с 9,5%, при ръст от 8,9% през 2016 г. и 7% през 2015 г. Средната работна заплата в обществения сектор през изминалата година се е повишила с 9,2%, а в частния сектор с 12,7%, при съответно 6% и 8,7 на сто през 2016 г., пише в доклада на БАН.

Служителите в седем сектора в страната взимат заплати над средната за страната. Те са заети в дейностите - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“, „Професионални дейности и научни изследвания“, „Държавно управление“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

 

Прогноза

Лихвите по депозитите ще растат

В банковия сектор се наблюдава сравнително слаба кредитна активност, въпреки понижението на лихвите и усилването на икономическата активност, пише в анализа на БАН.

„Със сигурност ще има повишаване на лихвите по банковите депозити до края на 2018 г.”, посочи доц. д-р Георги Сарийски. По думите му просто технически няма поле за маневра и възможност още да се понижават лихвите. В същото време банките имат проблем с пласмента на свободния ресурс и затова не се очаква скок на лихвите по кредитите. Експертът допълни, че през 2018 г. е вероятно и лихвите по кредитите да тръгнат нагоре.

Коментари

Задължително поле