Правосъдният министър представи пред ЕС предприетите от България мерки по време на извънредното положение

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов участва днес в неформална видеоконференция на министрите на правосъдието на Европейския съюз (ЕС), чиято цел бе обмен на опит и подобряване на координацията в областта на правосъдието в условията на разпространението правосъдието.

Министър Кирилов представи пред колегите си предприетите от България законодателни и административни мерки през изминалите седмици, като отдели специално внимание на правната уредба, въведена със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Той отбеляза и решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за преустановяване на образуването и разглеждането на административните, наказателните, гражданските и търговските дела с изрично посочени изключения. Акцентът в изказването беше поставен върху тези мерки, които са пряко свързани със съдебното сътрудничество в рамите на ЕС.

Правосъдният министър изтъкна, че със Закона за извънредното положение не са направени изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които да засягат процесуалните права на обвиняемия и пострадалите от престъпления.

По въпроса за мерките в местата за лишаване от свобода той информира, че са ограничени свижданията, отпуските и работата на външни обекти, както и че са взети мерки за обезопасяване на срещите между лишените от свобода и

техните адвокати.

Министрите на правосъдието се обединиха около мнението, че споделянето на информация за въвеждането и изпълнението на мерки на национално равнище следва да продължи редовно, като в максимална степен се използват възможностите на Европейските съдебни мрежи по наказателни и по граждански и търговски дела, Евроюст и Европейския портал за електронно правосъдие.

Както Комисията, така и държавите членки подчертаха, че в момент на извънредна ситуация е изключително важно да се приемат мерки, които да са временни и пропорционални. Те следва да съобразяват общите ценности на Европейския съюз и принципите на правовата държава. Обмисля се създаване на кризисна група относно прилагането на Европейската заповед за арест.

Координацията между министрите на правосъдието ще продължи, включително във връзка с мерки, които могат да намалят отрицателните последици от кризата за гражданите и бизнеса.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България