Пращат в интернат 13-годишния съучастник в убийството на мъж в Хасковско

Снимка: Архив

Окръжна прокуратура-Хасково е изпратила данни от прокурорска преписка в Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Хасково за определяне на възпитателна мярка спрямо 13-годишно момче. Причината е водено досъдебно производство за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по което като обвиняем е привлечен В.Г., на 14 г., в съучастие с наказателно неотговорно лице – 13-годишното момче. Спрямо обвиняемия по делото – непълнолетният В. Г., е взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, съобщават от Апелативна прокуратура-Пловдив.

Установено е, че на 24 ноември 2019 г., в с. Александрово, обл. Хасково, след възникнал словесен конфликт, който преминал във физическа саморазправа, обвиняемият и наказателно неотговорното лице – 13 годишното момче, нанесли побой над 61-годишния Д.М., вследствие на което му били причинени телесни увреждания несъвместими с живота и той починал.

Според чл. 32 ал. 1 от Наказателния кодекс – „Не е наказателно отговорно малолетно лице – ненавършило 14-годишна възраст“. Спрямо малолетните лица, извършили общественоопасни прояви, могат да бъдат наложени възпитателни мерки. По този повод Окръжна прокуратура-Хасково е изпратила преписката на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Хасково, която комисия е компетентен орган да разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни.

На 4 декември 2019 г. от Община - Хасково са уведомили Окръжна прокуратура-Хасково, че Комисията в състав - председател - правоспособен юрист и двама членове, определени от председателя на местната комисия измежду нейните членове, е разгледала възпитателното дело на малолетното лице и е било взето решение да се направи предложение до Районен съд - Хасково за налагане на възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗБППМН - „Настаняване във възпитателно училище-интернат“. За целта възпитателното дело се изпраща в тридневен срок на районния съд, който насрочва делото по предложението на местната комисия в 14-дневен срок от постъпването му. Районният съд разглежда делото еднолично в съдебно заседание при закрити врата, с призоваване на малолетния, родителите или лицата, които ги заместват, лицата, които защитават неговите права и законни интереси, и прокурор от съответната районна прокуратура.

Коментари

Задължително поле