Притискат хора със стари задължения

10-годишната абсолютна давност за задълженията влиза в сила на 2 юни 2021 г.

Заради влизането в сила на абсолютната 10-годишна давност

Предлагат избор между разсрочване на борчовете или дело

Не подписвайте преди съвет с адвокат

Опити да съберат задължения по бързи кредити правят колекторски фирми, въпреки приетата от парламента 10-годишната абсолютна давност. Това може да стане като предложат на клиентите избор между разсрочване на задължението или образуване на изпълнително дело, обясниха адвокати, до които “Труд” се допита.

В края на миналата година бяха приети промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които беше въведена 10-годишна абсолютна давност за задълженията на граждани. Промените бяха обнародвани в “Държавен вестник” на 1 декември, но депутатите решиха да влязат в сила шест месеца след това, т. е. от 2 юни 2021 г.

Абсолютната давност важи и за заварените случаи, при които борчовете на гражданите са от преди 2 юни. Тя обаче не важи, ако за задължението има споразумение за отсрочване или разсрочване, гласят текстовете в ЗЗД. Затова дружества за бързи заеми и колекторски фирми сега може да предложат на длъжниците вместо да ги дадат на съд, да подпишат споразумение за признаване на задължението и едновременно с това за неговото отсрочване или разсрочване. Така при влизане в сила на абсолютната давност в началото на юни хората, които са подписали такова споразумение, няма да може да се възползват от новите текстове в закона и ще продължат да дължат парите, а ако не спазят договорения график за изплащане, отново може да се стигне до принудително събиране на борчовете им.

Затова най-добре не подписвайте споразумения, ако дължите пари от близо 10 години и скоро им изтича 10-годишната давност, съветват експерти. Ако пък вече са изтекли 10 години откакто дължите парите, също не трябва да бързате с подписване на споразумение за отсрочване или разсрочване, а най-добре е да потърсите съвет от адвокат.

И след влизане в сила на 10-годишната давност старите задължения не се погасяват автоматично, дори досега да не са предприети никакви стъпки за събиране на сумите. Колекторските фирми отново може да потърсят длъжника и да поискат той да си плати. Длъжникът обаче ще има право да са позове на давността и да откаже да плаща.

Има различни варианти на началната дата

Правила за заварените случаи

При дело срокът започва отначало

С приетите от парламента текстове в Закона за задълженията и договорите беше решено абсолютната 10-годишна давност да важи и за заварените случаи, които са от преди новите правила да влязат в сила.

Депутатите обаче поставиха три различни момента, от които започва да тече 10-годишната давност за заварените случаи.

За задължение, за което не е заведено нито съдебно, нито изпълнително дело, важи правилото, че абсолютната давност започва да тече от деня, в който то е станало изискуемо. Т. е. ако имате неплатена сметка или вноска по бърз заем от юли 2011 г., давността изтича през юли 2021 г.

Ако за задължението обаче има висящо съдебно дело, давността започва да тече от момента на влизане в сила на акта, с който вземането е признато.

А ако за дълга вече има изпълнително дело за принудително събиране - давността започва да тече от деня на първото действие по изпълнението. По този начин в момента с образуване на изпълнително дело спрямо длъжниците колекторските фирми могат да стартират нов 10-годишен давностен срок. Точната формулировка на преходната разпоредба в Закона за задълженията и договорите е: “За заварените случаи давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано - от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането”.

Коментари

Задължително поле