Прокуратурата атакува наредбата за паркирането в Шумен

Протест срещу незаконосъобразен текст в Наредбата за организация на автомобилното и пешеходното движение на територията на община Шумен, приета от местния общински съвет, внесе Окръжната прокуратура в Шумен в Административния съд.

В атакуваната с протеста разпоредба се урежда паркирането на автомобили, като наредбата регламентира обществени отношения с местно значение, но съобразно нормативни актове от по-висока степен. В случай на престой на блокирания със скоба за повече от 4 часа автомобил, той подлежи на принудително преместване от мястото, където е паркиран, като на водача или собственика освен разноските по блокирането, са възложени и тези по транспортирането и паркирането на друго място на автомобила.

В протеста на Окръжната прокуратура в Шумен се сочи, че това е незаконосъобразно, тъй като с този текст е уредена принудителна административна мярка, а случаите, при които могат да се прилагат такива мерки, са изрично уредени със закон, съобщиха от държавното обвинение. Атакуваната разпоредба от местната наредба противоречи на Закона за движение по пътищата, според който принудителна административна мярка – преместване на МПС без знанието на собственика, се налага по изключение в три случая – когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркираното МПС, когато превозното средство е паркирано по начин, който създава опасност за другите участници в движението, и когато паркираното МПС прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

При съпоставка на текстовете на закона и на наредбата се вижда, че идеята, вложена от общинския съвет в атакувания текст на наредбата, не съответства на изброените хипотези в закона.

Коментари

Задължително поле