Пушачите минаха на по-скъпи цигари

Обложените с акциз цигари през 2020 г. нараснаха до 14,77 млрд. къса, въпреки по-малкото туристи в страната и затварянето на ресторанти, дискотеки и барове.

По-малко приходи в хазната от алкохол и горива

Агенция “Митници” събра 9,16 млрд. лв. за година

Има спад при пурите

Българите минаха на по-скъпи цигари, въпреки кризата. През 2020 г. най-купувани са цигарите с цена 5,20 лв., 5,40 лв., 5 лв. и 6,20 лв. А за предходната година най-търсени са били тези с цена 5,20 лв., 5 лв., 5,10 лв. и 5,40 лв., пише в отчета на Агенция “Митници” за 2020 г.

От една страна пушенето на по-скъпи цигари може да се обясни с повишението на цените на някои марки през 2019 г., при което дори човек да пуши от същите цигари, през 2020 г. е плащал повече. Но от друга страна потреблението на цигари от 6,20 лв. се изкачва на четвърто място, което показва, че има промени и в предпочитанията на пушачите.

Приходите в държавната хазна от акциз за тютюна и цигарите през 2020 г. са 2,777 млрд. лв., като нарастват с 1,5% (+42,1 млн. лв.) спрямо 2019 г. Количеството обложени с акциз цигари нараства с 0,9% до 14,77 млрд. къса. Това вероятно се дължи на свиване на контрабандата, а не на ръст на потреблението, тъй като дори българите да пушат повече, има рязък спад на туристите в страната.

При пурите обаче има спад. Обложените с акциз пури и пурети през 2020 г. намаляват с 4,7%. Това вероятно се дължи на затварянето на ресторанти, барове и дискотеки.

Заради мерките срещу Covid-19 намаля потреблението на алкохол и горива. Приходите от акциз за горивата през 2020 г. са 2,289 млрд. лв., като намаляват с 4,4% (-104,2 млн. лв.). Приходи от акциз за алкохола са 285,5 млн. лв., което е спад с 8,2% (-25,6 млн. лв.).

Приходите в хазната от ДДС при внос на стоки през 2020 г. са близо 3,5 млрд. лв. Те намаляват с 765,8 млн. лв. (-18%) спрямо предходната година, но основната причина е въвеждането на режим за отложено плащане на ДДС при внос на някои стоки за промишлеността, ефектът от което е оценен на невнесен ДДС за над 1 млрд. лв.

Общо събраните приходи от Агенция “Митници” през 2020 г. са 9,16 млрд. лв., което е с 827,8 млн. лева (-8,3%) по-малко от предходната година.

Коментари

Задължително поле