Рекордно евтин газ на хъб „Балкан“

Изтъргуваха се над 2 млн. куб. м

Цената падна под регулираната

Рекордни количества газ бяха изтъргувани на Платформата за търговия на “Газов хъб Балкан”, съобщиха от дружеството.

Сделките са сключени на анонимните сегменти на платформата. Към 12 часа вчера на анонимния дългосрочен сегмент са изтъргувани 23 100 MWh (над 2 млн. м?) на седмичен продукт за следващата седмица (от газов ден 17 февруари 2020 г. до газов ден 23 февруари вкл.) и 1 000 MWh за продукта “ден напред” за 15 февруари 2020 г.

Постигнатите цени са с около 18% по-ниски от регулираната цена, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране, като се има предвид че в тях са включени и разходите за достъп и пренос до виртуална търговска точка, уточняват от дружеството.

И допълват, че постигната среднопретеглена по обем цена за седмичния продукт към момента е 36,05 BGN/MWh/d, а за продукта “ден напред” е 36,10 BGN/MWh/d.

Коментари

Задължително поле