РИОСВ-Пловдив събра 70 900 лв. от глоби през месец юли

Приходи от 70 900 лв. са събрали през месец юли експертите на РИОСВ (Регионалната инспекция по околната среда и водите) в Пловдив от наложени санкции. 53 920 лв. от тази сума са преведени по сметките на общините в Пловдивска област, на чиято територия се намират глобените обекти-замърсители на околната среда и водите.

Най-много пари от санкции - 44 628 лв., е получила Община Куклен, но тези средства могат да се използват единствено за реализиране на екологични проекти.

От 1 до 31 юли експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 172 проверки на 154 обекта, като 71 от тях са извънредни, а 36 по подадени сигнали на "зеления телефон". За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са направени 48 предписания, а за констатирани административни нарушения са съставени 7 акта. 12 на брой пък са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство, като с тях са наложени санкции в общ размер от 30 200 лв. За  наднормени замърсявания на компонентите на околната среда през месец юли има и 2 глоби на обща стойност от 3860 лв, като най-голяма по размер санкция е 2454 лв. и е наложената на Стъкларския завод в Пловдив.

Коментари

Задължително поле