Ръст на износа за ЕС с близо 10%

Износът на стоки от България за ЕС се е увеличил с 9.7% за първите 10 месеца на годината (спрямо същия период на 2017 г.) и е в размер на 31,6 млрд. лв., показват данни на НСИ.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23.8%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (15.5%).

Вносът на стоки от ЕС нараства със 7.6% и е на стойност 33,2 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.4%).

На годишна база през октомври 2018 г. износът за ЕС е със 7% по-висок спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,46 млрд. лв., а вносът нараства с 3.1% и е на стойност 3,67 млрд. лева.

В същото време през първите 11 месеца на годината износът от България за трети страни намалява с 12.3% (спрямо същия период на 2017 г.) и е в размер на 16 млрд. лв., a вносът се увеличава с 9.4% и е на стойност 21,1 млрд. лева.

В крайна сметка, от януари до ноември общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 51,1 млрд. лв., което е с 1.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки е 58 млрд. лв. и нараства със 7.7%.

Коментари

Задължително поле