Само 7 дни да поправим данъчната си декларация

Ако сте пропуснали доход, трябва да подадете нов формуляр в НАП

Само 7 дни остават, в които можете да подадете коригираща данъчна декларация за получените доходи от миналата година. Ако сте направили грешка в годишната си данъчна декларация за доходите, законът дава право еднократно в срок до 30 септември да направите промени чрез подаване на нова декларация. Тъй като датата се пада през неделя коригираща декларация можете да подадете и в понеделник, 1 октомври, припомниха от НАП. Срокът е същият и за фирмите.

Най-лесно можете да направите това по интернет чрез сайта на НАП, като за целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се дава безплатно от офис на НАП. Сред предимствата при пускане на декларацията по интернет, е че може да го направите през уикенда или по всяко време на денонощието. Освен това няма да допуснете технически грешки, защото след въвеждане на данните за получените доходи, внесените осигуровки и ползваните облекчения, софтуерът автоматично пресмята дължимия данък върху доходите от миналата година.

Ако нямате ПИК, може да попълните данъчна декларация с баркод. Тя може да се свали от сайта на НАП, да се попълни офлайн, да се разпечата, подпише и изпрати по пощата до НАП.

На сайта на приходната агенция чрез ПИК може да проверите какви доходи са обявили пред НАП работодателите, че са ви изплатили. Ако сте пропуснали доход, трябва да подадете коригираща декларация и да го включите в нея. В противен случай от НАП може да ви наложат глоба до 1000 лв. Чрез проверка в сайта на НАП може да се открият и суми, които някоя фирма е излъгала пред НАП, че ви е изплатила. В такива случаи е добре да сигнализирате НАП за да направят проверка.

 

Промени

Строги правила от 2019 година

От 2019 г. ще бъдат въведени по-строги правила при подаване на коригираща данъчна декларация в срока до 30 септември. През следващата година за да ползвате данъчни облекчения при подаване на коригираща декларация ще се въведе изискване да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това ще стане с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите. В момента такова изискане има само за облекченията, които се ползват с подаване на годишната данъчна декларация в срока до 30 април. Промяната цели стимулиране на доброволното плащане на задълженията, пише в мотивите на Министерството на финансите.

Коментари

Задължително поле