Серният диоксид в Гълъбово вече е в норма

Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 20 часа е под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, съобщиха от РИОСВ – Стара Загора. Както вече съобщихме, аларменият праг за серен диоксид беше превишен в Гълъбово. Отчетените стойности от 16 до 18 часа са съответно - 1,7; 3,7 и 3 пъти пределно-допустимата концентрация. Алармен праг се превишава при концентрации над 500 микрограма на кубичен метър в три последователни часа.

Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица изток", уточниха от екоинспекцията. На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и за намаляване на работещи мощности.

Коментари

Задължително поле