Синът на Лъчезар Цоцорков оглави Надзорния съвет на „Асарел-Медет“

Председател на Управителния съвет стана инж. Делчо Николов, който запази и позицията си на изпълнителен директор

Димитър Цоцорков беше избран за председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД на заседание на управата на дружеството, проведено на 20 ноември (понеделник).

Синът на починалия преди 6 месеца проф. д-р Лъчезар Цоцорков бе председател на Управителния съвет на дружеството от 2014 г., когато се въведе двустепенна система на управление.

Димитър Цоцорков е част от екипа на компанията от 2001 г., като последователно е работил като експерт по продажби и хеджиране, ръководител на отдел и директор „Корпоративно развитие”. В момента Димитър Цоцорков е и изпълнителен директор на дъщерното дружество „Асарел Инвестмънт“ ЕАД.

Като председател на Надзорния съвет Димитър Цоцорков подчерта, че основен приоритет остават проектите за дългосрочно устойчиво развитие на дружеството. „Това означава модерна и ефективна производствена дейност, съчетана с изпълнение на всички нормативни изисквания и стандарти за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и развитие на човешките ресурси. Ще има приемственост, съхраняване и развитие на добрите традиции и визията за развитие, предначертана от моя баща проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

За нас доброто социално сътрудничество и мотивацията на хората са най-важният фактор за досегашните отлични резултати и за бъдещите ни успехи“, заяви Димитър Цоцорков.

На своето заседание Надзорният съвет на дружеството взе решение и за попълване състава на Управителния съвет. За негов председател беше избран инж. Делчо Николов, който запази и позицията си на изпълнителен директор на „Асарел-Медет“АД. „Полученото доверие от акционерите задължава всички нас – екип и ръководство, да мобилизираме своите сили за реализация на планираните задачи до края на годината и за изпълнение на стратегическите дългосрочни цели“, от своя страна посочи изпълнителният директор и председател на Управителния съвет инж. Делчо Николов.

„За наше общо удовлетворение досегашното изпълнение на производствено-технологичните и финансово-икономически резултати е много добро. Анализите за първите десет месеца на 2017 г. ни дават основание да прогнозираме, че това ще е една от най-успешните години в историята на компанията“, обобщи инж. Николов.

Коментари

Задължително поле