Специализирана аудитория за обучение откриха в Стопанската академия в Свищов

Специализирана аудитория за обучение на студенти от специалност "Икономика на търговията" е открита в Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. Новият учебен кабинет е резултат от изпълнение на дейностите по двугодишен инфраструктурен проект, реализиран от екип на катедра "Търговски бизнес", с ръководител доц. д-р Светослав Илийчовски.

img_3073

В рамките на проекта, администриран от Института за научни изследвания към свищовското висше училище, е оборудвана специализираната учебна аудитория и е разработена изследователска част, посветена на приложението на информационно-комуникационните технологии в обучението на студентите и в научноизследователската дейност на преподавателите и докторантите.

img_3083

Отчитайки постигнатите резултати, ръководителят на проекта посочи, че чрез прилагането на информационно-комуникационни технологии се създава необходимата информационно-образователна среда, позволяваща достъп до професионални предметно-насочени пакети програми в областта на търговията. По думите на доц. Илийчовски, това е основата за повишаване равнището на формиране на мобилни знания и използване на вариативни методи за теоретични и емпирични изследвания на студентите, обучавани от катедрата.

img_3101

"Като значими индикатори за измерване на постигнатите резултати по проекта бяха откроени обособените 20 работни места с 10 компютърни конфигурации за студентите. Кабинетът е оборудван с мултимедиен проектор, осигурен е достъп до високоскоростен интернет и до профилиращи бази данни в областта на търговията. Успешното реализиране на инфраструктурния проект е подпомогнато и от направени дарения", информираха от свищовския ВУЗ.

Коментари

Задължително поле