Стандартът ни на живот е 50% от средния за ЕС

Северозападният регион на България е най-бедният в ЕС, където годишният доход на човек е 2900 евро. За сравнение в района Вътрешен Лондон-Запад средният доход е 55 200 евро годишно.

Икономиките на Румъния и Литва се развиват изключително бързо

Северозападът е най-бедният регион

Ирландия изпреварва другите страни

Стандартът ни на живот е 50% от този на средния европеец. Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек за 2018 г., измерен според стандарти на покупателната способност, е 50% от средния за ЕС, сочат данните на НСИ. Най-близо до нас е Хърватия, където БВП на човек е 63% от средното за ЕС ниво. Румъния е на трето място с 64%.

Северната ни съседка постига изключително бързо икономическо развитие. От 2007 г. до 2018 г. БВП на човек в Румъния нараства от 43% на 64% от средното ниво за ЕС, или с 21 пункта. Със същите темпове догонва по-богатите страни и Литва, където БВП на човек за същия период се увеличава от 60% на 81% от средното ниво. Икономиката на Полша също се подобрява много бързо като БВП нараства от 53% на 71% от средния за ЕС размер. За същия период от 11 години ние се доближаваме до развитите страни от Европа, но доста по-бавно - БВП на България е нараснал от 40% на 50% от средното ниво, или с 10 пункта.

Северозападният регион на България остава най-бедният в ЕС, където годишният доход на човек е 2900 евро, сочат данните на Евростат. За сравнение в района Вътрешен Лондон-Запад средният доход е 55 200 евро годишно.

Най-бързо в ЕС се развива не някоя от по-бедните страни, а Ирландия, която е на второ място по БВП на човек. В Ирландия БВП нараства от 148% от средното за ЕС ниво през 2007 г. на 187% през 2018 г., или с 39 пункта. Най-висок е стандартът на живот в Люксембург, където БВП на човек е 254% от средното за ЕС ниво.

През 2009 г. заради световната финансова криза БВП падна в по-голямата част на Европа. Икономиките на повечето страни вече са се възстановили и са надминали предкризисното ниво. Изключение правят Гърция, Испания и Италия. От 2007 г. до 2018 т. БВП на човек в Гърция намалява от 93% на 68% от средното за ЕС ниво. В Испания БВП се понижава от 103% на 91%, а в Италия от 107% на 95%.

Коментари

Задължително поле